Aktualności

26052020
więcej
KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

Szanowni Państwo, działając na podstawie art. 23, art. 51a i art. 198a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695 i 875) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, zajęcia zaplanowane w ramach studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Gospodarki nie będą się odbywać w formie stacjonarnej. Wyjątek stanowią zajęcia o charakterze praktycznym, wymagające kontaktu bezpośredniego, ponieważ przypisane do tych zajęć efekty uczenia się nie mogą zostać osiągnięte poprzez realizację w formie zdalnej. Weryfikacja efektów może odbyć się w kontakcie bezpośrednim z zachowaniem wszelkich procedur związanych z bezpieczeństwem.

ZARZĄDZENIE REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI

01032020
więcej
REKRUTACJA LETNIA NA STUDIA PODYPLOMOWE

REKRUTACJA LETNIA na studia podyplomowe w Bydgoszczy
od 1 czerwca do 30 września 2020

REKRUTACJA ON-LINE

300 PLUS - 300 zł zniżki na czesne

PROMOCYJNE WPISOWE 100 ZŁ tylko do 31 lipca 2020 r.!!!

DO 100% DOFINANSOWANIA NA STUDIA PODYPLOMOWE z KFS

REFUNDACJA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA - BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 52 567 00 13
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Sieradz
tel. 43 822 10 12 lub 691 447 665
e-mail: studia@ckusieradz.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2020 Wyższa Szkoła Gospodarki