Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem

podyplomowe3 SEMESTRY

Cel studiów

Nabycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych kadr kierowniczych różnych szczebli i pracowników przedsiębiorstw turystycznych, wykształcenie specjalistów w zakresie zarządzania gospodarką turystyczną w administracji rządowej i samorządowej, przygotowanie osób do samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa turystycznego oraz uzyskanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych personelu i kadr kierowniczych w hotelarstwie, specjalistów w zakresie administracji i zarządzania hotelarstwem oraz przygotowanie osób do samodzielnego prowadzenia przedsiębiorstwa hotelarskiego.

Adresaci

Nauczyciele zainteresowania uzyskaniem kwalifikacji do nauczania przedmiotów zawodowych z zakresu turystyki i hotelarstwa.

Uzyskiwane uprawnienia

Studia 3 - semestralne umożliwiają zdobycie kwalifikacji do nauczania przedmiotów z zakresu Turystyki i Hotelarstwa w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Korzyści dla słuchaczy


Wyższa Szkoła Gospodarki realizuje program "visiting professor", w ramach którego uznani wykładowcy zagranicznych uczelni prowadzą zajęcia dla studentów uczelni w Bydgoszczy.  Program zaowocował stworzeniem wyjątkowej formy kształcenia na studiach podyplomowych.
Słuchacze studiów podyplomowych Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem mają możliwość wzięcia udziału również w wykładach prowadzonych przez kadrę  zagraniczną (w zajęciach będzie uczestniczył polski tłumacz). Udział w tych zajęciach jest poświadczany certyfikatem w języku polskim i angielskim.
Celem upraktycznienia kwalifikacji zawodowych słuchaczy będą prowadzone zajęcia terenowe w podmiotach turystyczno-hotelarskich na terenie Bydgoszczy. Ponadto słuchacze będą uczestniczyć w wykładach eksperckich, które prowadzą eksperci gospodarki turystycznej z różnych jej dziedzin, zarówno z kraju jak i z zagranicy.

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują certyfikaty:

  • Szkolenie: Obsługa trudnego klienta w przedsiębiorstwie turystycznym – 8 godzin w ramach modułu: Prowadzenie przedsiębiorstwa turystycznego. Case study
  • Szkolenie: ABC Recepcji – 8 godzin w ramach modułu: Prowadzenie przedsiębiorstwa hotelowego. Case study
  • Szkolenie: Systemy obsługi w zakładach gastronomicznych – 8 godzin w ramach modułu: Kultura kulinarna
  • Szkolenie: Organizacja projektów eventowych – 8 godzin w ramach modułu: Funkcjonowanie gastronomii hotelowej.
  • Szkolenie: Worldspan – wprowadzenie do systemu – 8 godzin w ramach modułu: Technologie informatyczne w turystyce i hotelarstwie. 
  • Szkolenie: ProHott – wprowadzenie do systemu - 8 godzin w ramach modułu: Organizacja pracy w hotelarstwie w pionie pobytowym.

Ramowy program

Semestr pierwszy


MODUŁ I: Instytucjonalno-prawne otoczenie turystyki i hotelarstwa. Trendy w turystyce
trener: Agnieszka Walczak-Beszczyńska
• Podstawowe pojęcia w turystyce i hotelarstwie. 
• Ekonomiczne zagadnienia turystyki
• Współczesny rynek turystyczny i hotelarski
• Otoczenie instytucjonalne przedsiębiorstw turystycznych i hotelarskich w Polsce 
• Zrównoważony rozwój w turystyce i hotelarstwie
• Turystyka biznesowa
• Hotelarstwo ekskluzywne i luksusowe
• Rola transportu lotniczego, kolejowego, wodnego i drogowego w turystyce
• Potencjalni turyści w Polsce: rynek Chin, Japonii i Indii
• Nowe trendy w turystyce kulturalnej
• Turystyka trzeciego wieku, hotele rezydencjalne” silver industry”


MODUŁ II: Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
trener dr Mariusz Barczak
• Planowanie: analiza otoczenia organizacji, wybrane metody zarządzania strategicznego (do wyboru: McKinsey, BCG, SPACE, TOWS/SWOT), strategia organizacji (misja, cele strategiczne, taktyczne, operacyjne).
• Organizowanie: role menadżera, typy struktur organizacyjnych, projektowanie struktury organizacyjnej.
• Motywowanie: metody i narzędzia motywacji.
• Kontrola: kontrola i controling działalności gospodarczej przedsiębiorstwa turystycznego.

 

MODUŁ III: Funkcjonowanie gastronomii hotelowej (wizyta studyjna w hotelu) + szkolenie Organizacja projektów eventowych
trener Izabela Klinger
• Imprezy okolicznościowe w ofercie gastronomii hotelowej
• Karta menu i zasady tworzenia
• Miejsce usługi gastronomicznej w usłudze hotelarskiej
• Możliwości podażowe gastronomii hotelowej i ich wykorzystanie
• Organizacja gastronomii hotelowej
• Posiłki w ofercie gastronomii hotelowej
• Przygotowanie sali do obsługi konsumenta
• Zasady obsługi gościa 
• Szkolenie: Organizacja projektów eventowych
o Kalkulowanie eventów 
o Proces planowania eventu 
o Rodzaje eventów w ofercie gastronomii hotelowej
o Rodzaje menu w ofercie gastronomii hotelowej i zasady zestawiania menu
o Współpraca z podwykonawcami 
o Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych podczas organizacji imprez 

 

MODUŁ IV: Marketing w turystyce i hotelarstwie. MICE
trener Michał Walczak
• Prawne aspekty tworzenia, promocji i sprzedaży produktów turystycznych, 
• Narzędzia marketingowe i zastosowanie w hotelarstwie.
• Plan marketingowy 
• Instrumenty marketingu
• Segmentacja rynku
• Benchmarking
• PR i zarządzanie reputacją w przedsiębiorstwie turystycznym i hotelarskim
• Rynek MICE (rynek imprez, eventów)
• Rola imprez MICE
• Oczekiwania organizatorów imprez
• Hotel jako podmiot kreujący rynek eventów
• Hotel jako uczestnik rynku eventów

 

MODUŁ V: Technologie informatyczne w turystyce i hotelarstwie + szkolenie Wprowadzenie do GDS Worldspan
trener Jacek Rudniewski
• Bezpieczeństwo informatyczne
• Przegląd systemów informatycznych związanych z HoReCa
• Nie samym Facebookiem internauta żyje, czyli w których social media warto zaistnieć
• CRS i GDS na przykładzie systemów Merlin X i Worldspan
• Internetowe systemy rezerwacji
• Szkolenie: wprowadzenie do GDS Worldspan 
o Kodowanie i dekodowanie lokalizacji docelowych oraz linii lotniczych
o Praca z czasem w systemie Worldspan
o MCT (Minimum Connecting Time)
o Dostępność miejsc – podstawy
o Wprowadzenie do PNR (Passenger Name Record)

Semestr drugi


MODUŁ VI: Organizacja pracy w hotelarstwie w pionie pobytowym. + szkolenie Wprowadzenie do ProHott
trener Magdalena Marszańska
• Rola i znaczenie recepcji w hotelu
• Prawidłowa organizacja pracy w recepcji
• Niezbędna dokumentacja potrzebna w recepcji
• Profesjonalna obsługa klienta przez telefon
• Psychologiczne aspekty obsługi gości hotelowych
• Etyka w zawodzie hotelarza
• Podstawy prawne dotyczące pracy w recepcji w zakładzie hotelarskim
• Szkolenie z Wprowadzenie do ProHott:
o Rezerwacja - indywidualna, grupowa;
o Recepcja - przyjmowanie i obsługa Gości;
o Służba pięter - status pokoi, sprzątanie, wyłączenia;
o Kasa - wymeldowanie Gości, faktury VAT, faktury przedpłatowe, dokumenty korygujące;
o Grafik pokoi;
o Statystyki;
o Interfejsy współpracujące z systemem ProHott.

 

MODUŁ VII: Kultura kulinarna + szkolenie Systemy obsługi w zakładach gastronomicznych
trener: Mariusz Marszański
• Produkty lokalne i regionalne w UE 
o historia produktów chronionych, 
o korzyści z uczestnictwa w programach ochrony dla producentów i konsumentów,
o przykłady chronionych prawem produktów w UE.
o Trzy rodzaje znaków i systemów ochrony: Chronione Nazwy Pochodzenia i Chronione Oznaczenia Geograficzne, Produkty ekologiczne, Gwarantowane Tradycyjne Specjalności.
• Kuchnia regionalna Polski – podział na regiony
• Produkty regionalne i tradycyjne
• Organizacje wspierające kuchnie regionów
• Przykłady szlaków kulinarnych w Polsce 
• Szkolenie z Systemów obsługi w zakładach gastronomicznych
o Przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi klientów.
o Poziom i kultura obsługi konsumenta w zakładach gastronomicznych.
o Ogólne zasady serwowania dań w zakładach gastronomicznych (serwis a"la carte).
o Organizacja i technika obsługi konsumenta przy podawaniu przekąsek. Technika podawania zup. Zasady serwowania dań zasadniczych.
o Organizacja i technika obsługi konsumenta przy podawaniu śniadań.
o Technika podawania napojów bezalkoholowych: gorących i zimnych. Technika podawania napojów alkoholowych.
o Systemy rozliczeń kelnerskich.

 

MODUŁ VIII: Prowadzenie przedsiębiorstwa turystycznego. Case study + szkolenie: obsługa trudnego klienta w przedsiębiorstwie turystycznym
trener Tomasz Topoliński
• Podstawy działalności gospodarczej w turystyce
• Obsługa klienta
• Organizacja imprez i usług turystycznych
• Geografia turystyczna. 
• Regiony turystyczne świata.
• Rola pilota i przewodnika w realizacji imprezy turystycznej
• Ubezpieczenia w turystyce
• Techniki sprzedaży oferty turystycznej
• Szkolenie z obsługi trudnego klienta w przedsiębiorstwie turystycznym 
o Jak dopasować rozmowę do stanu emocjonalnego oraz typu osobowości rozmówcy?
o Co zrobić by klienci wysłuchali argumentów?
o Jak radzić sobie z obsługą Klienta w sytuacjach konfliktowych?
o Jak radzić sobie ze stresem podczas trudnej rozmowy z klientem?
o Jak reagować na zarzuty ze strony klienta?

 

MODUŁ IX Prowadzenie przedsiębiorstwa hotelowego. Case study + szkolenie ABC Recepcji
trener: Michał Walczak
• Case study – rynek hotelarski
• Kompetencje kadry zarządzającej
• Potencjał przedsiębiorstwa
• Prawne zagadnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa
• Revenue Management
• Struktura organizacyjna 
• Wskaźniki efektywności stosowane w hotelarstwie i ich interpretacja
• Zarządzanie marketingowe
• Zarządzanie operacyjne
• Zarządzanie strategiczne
• Szkolenie: ABC Recepcji 
• Rola i zadania recepcji w strukturze organizacyjnej 
• Organizacja pracy w recepcji 
o stanowiska pracy w recepcji, 
o zasady współpracy z działami w hotelu, 
o dokumentacja w recepcji (RODO), 
o proces rezerwacji, 
o usługi dodatkowe,
o up-selling.
• Profesjonalna obsługa gościa (kontakt bezpośredni, telefon, Internet)
• Pokonywanie zastrzeżeń, rozstrzyganie sytuacji spornych, trudne rozmowy z gościem

 

MODUŁ X Zarządzanie projektem w turystyce i hotelarstwie
trener: Agnieszka Walczak-Beszczyńska
• Definicja projektu i zarządzania projektami
• Narzędzie opisujące i sprawdzające ryzyko projektowe
• Kluczowe osoby zaangażowane w projekty
• System zarządzania projektami w firmie
• Typy i cykl życia projektów
• Procesy w ramach zarządzania projektami
• Zarządzanie czasem podczas projektu
• Motywacja do zmian
• Efektywne spotkania projektowe
• Proces decyzyjny w projekcie
• Rozwiązywanie problemów
• Kreatywne rozwiązania projektowe

 

Semestr trzeci

MODUŁ XI Metodyka nauczania przedmiotów turystyczno-hotelarskich - nowe media w edukacji
trener: Jacek Rudniewski
• Czy można on-line uczyć gry w Zośkę?
• Social Media w edukacji
• Systemy prezentacji Prezi i PowerPoint 
• Praca w chmurze
• Narzędzia Google
• Platformy zdalnego nauczania 
• Tablica interaktywna

 

MODUŁ XII Metodyka nauczania przedmiotów turystyczno-hotelarskich - wybrane problemy pracy pedagogicznej współczesnego nauczyciela
trener: dr Alicja Kozubska
• Po co nauczycielowi pedagogika?
• Czy szkoła jest środowiskiem wychowawczym?
• Ukryty program szkoły
• Współpraca podmiotów edukacyjnych - między tradycją a nowoczesnością
• Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
• Zachowanie ładu i dyscypliny w klasie szkolnej
• Emisja głosu w pracy nauczyciela 

 

MODUŁ XIII Metodyka nauczania przedmiotów turystyczno-hotelarskich - metodyka nauczania przedmiotów zawodowych
trener: Agnieszka Walczak-Beszczyńska
• technik hotelarstwa, 
• technik obsługi turystycznej, 
• technik turystyki wiejskiej, 
• pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Forma zaliczenia

  • uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów
  • praca dyplomowa
  • zaliczenie praktyk

Ilość godzin

350 (w tym 120 godz. praktyk)

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 513 146 624 lub 52 33 44 477
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Kurzętnik
tel. 690 006 123
e-mail: nml@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Zgorzelec
tel. 609 528 727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki