Edukacja i Rehabilitacja Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

podyplomowe3 SEMESTRY

Cel studiów

Przygotowanie słuchaczy do pracy z osobami z autyzmem, zespołem Aspergera, zaburzeniami mowy, opóźnieniem rozwoju, zespołem kruchego chromosomu x, poprzez:

 • klasyfikację i diagnozowanie osób ze spektrum autyzmu;
 • właściwe komunikowanie się, dobór metod terapeutycznych, wykorzystywanych
 • w pracy z osobami z autyzmem, zespołem Aspergera, zaburzeniami pokrewnymi,
 • stymulację zmysłów i integrację sensoryczną u osób ze spektrum autyzmu;
 • zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie oddziaływań rewalidacyjnych w stosunku do osób ze spektrum autyzmu.

Adresaci

Nauczyciele oraz inne osoby zainteresowane tematem, posiadające kwalifikacje do pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, chcące uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu w domach, szkołach i innych placówkach oświatowo - wychowawczych.

Uzyskiwane uprawnienia

Słuchacz studiów podyplomowych uzyskuje kompetencje do pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, zespołem Aspergera, zaburzeniami mowy, opóźnieniem rozwoju, zespołem kruchego chromosomu x, konieczne do realizacji programów edukacyjno-terapeutycznych oraz prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży.

Ramowy program

 • Pedagogika specjalna
 • Dydaktyka specjalna
 • Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej
 • Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu – podstawy teoretyczne (przyczyny, specyfika rozwojowa)
 • Specyfika pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną (Wybrane obszary pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną, m.in. niepełnosprawność intelektualna/choroby psychiczne, niepełnosprawność intelektualna/n.ruchowa, niepełnosprawność intelektualna/choroba psychiczna/uzależnienie – praca z osobami z tzw. podwójną diagnozą)
 • Diagnoza pedagogiczna i psychologiczna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Wybrane metody pracy z uczniem ze SPE
 • Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym (w treściach programu koniecznie należy poruszyć również obszar współpracy: rodzice/szkoła/poradnia pp)
 • Wybrane zagadnienia z prawa oświatowego (ścieżki kształcenia uczniów ze SPE, wymogi stawiane szkołom dla uczniów ze SPE)
 • Diagnoza i ocena funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Metody terapii osób z autystycznego spektrum zaburzeń
 • Elementy metody Integracji sensorycznej w pracy z osobami z autystycznego spektrum zaburzeń
 • Edukacja i terapia dzieci i młodzieży (trudności szkolne, kompetencje nauczyciela)
 • Praca z dorosłą osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej z osobami z autystycznego spektrum zaburzeń
 • Analiza i terapia zachowań trudnych
 • Praktyka zawodowa;
 • Seminarium dyplomowe.

Forma zaliczenia

 • Test z wybranych zagadnień programowych
 • Praca dyplomowa
 • Praktyki

Ilość godzin

377 godzin (w tym 120 godzin praktyk)

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 513 146 624 lub 52 33 44 477
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Kurzętnik
tel. 690 006 123
e-mail: nml@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Zgorzelec
tel. 609 528 727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2018 Wyższa Szkoła Gospodarki