Programowanie dla I i II Etapu Edukacyjnego

podyplomowe3 SEMESTRY

Cel studiów

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Edukacji Narodowej, od 2017 roku w znowelizowanej podstawie programowej dla pierwszego etapu kształcenia wprowadzone zostanie obligatoryjne nauczanie programowania. Celem wprowadzanych zmian ma być kształcenie u uczniów już od najmłodszych lat (przedszkole, edukacja wczesnoszkolna) takich cech jak: kreatywność, twórcze rozwiązywanie problemów, logiczne myślenie czy wyobraźnia abstrakcyjna. Do 15 września 2016 roku ponad 1000 szkół podstawowych (w tym 52 z woj. kujawsko-pomorskiego) zgłosiło realizację innowacji pedagogicznej polegającej na pilotażowym kształceniu uczniów w zakresie programowania.

Wyższa Szkoła Gospodarki posiadająca bogate doświadczenia w zakresie kształcenia informatycznego oraz realizacji edukacji dziecięcej przygotowała specjalną ofertę studiów podyplomowych dedykowanych nauczycielom edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz nauczycielom szkół podstawowych i nauczycielom przedmiotów informatycznych z zakresu nauki programowania na pierwszym i drugim etapie kształcenia.

W ramach studiów słuchacze będą realizowali m.in. zajęcia z zakresu wykorzystania na zajęciach Lego Mindstorms, robotyki czy projektowania przestrzennego. Warunkiem zaliczenia studiów będzie przygotowanie projektu zajęć z zakresu programowania i realizacja pokazowych zajęć z podopiecznymi Przedszkola Akademickiego WSG.

W ramach toku studiów zapewniamy interaktywne zajęcia z wykorzystaniem gier logicznych, gier symulacyjnych oraz innowacji metodyczno-informatycznych.

Każdy słuchacz otrzyma na własność, w ramach czesnego, podstawowe, demonstracyjne urządzenia elektroniczne, wraz z niezbędnym środowiskiem do ich programowania. Ponadto każdy uczestnik otrzyma Voucher zniżkowy na zakup sprzętu dydaktycznego do zrealizowania przez szkołę oraz przykładowe scenariusze zajęć do realizacji nauki programowania w ramach różnych przedmiotów.

 

Studia przygotowują  do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu programowania na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym, które mają rozwijać u uczniów kreatywność, twórcze rozwiązywanie problemów, logiczne myślenie czy wyobraźnia abstrakcyjna.

Adresaci

Studia kierowane są do nauczycieli I etapu kształcenia t.j. przedszkoli i nauczania wczesnoszkolnego oraz do nauczycieli i absolwentów kierunków pedagogicznych – nauczycielskich realizujących zadania edukacyjne w szkole podstawowej, którzy chcą uzyskać wiedzę i umiejętności  do wykorzystania nauki programowania w przedmiotach innych niż informatyczne.

Ramowy program

Przedmiot: Zastosowanie zestawów Lego w nauce programowania 
W ramach przedmiotu zostanie omówione wykorzystanie zestawów Lego Mindstorms NXT 2.0 oraz EV3 oraz ich zastosowanie w procesie edukacji najmłodszych. Uczestnicy będą budować własne konstrukcje robotów mobilnych oraz przygotowywać dla nich oprogramowanie za pomocą języka obrazkowego. Zostaną omówione wzorcowe scenariusze zajęć, które uczestnicy będą wykorzystywać w pracy z uczniami o różnych kompetencjach informatycznych. 

Przedmiot: Scratch - programowanie w szkole podstawowej 
Prowadzący zapozna słuchaczy z najpopularniejszym obecnie środowiskiem programistycznym dedykowanym głównie uczniom szkół podstawowych. Omówione zostaną wszystkie elementy tego języka i przykładowe konstrukcje mające na celu szybkie przyswojenie podstaw programowania. Będzie to również doskonały wstęp do zajęć z Robotyki, gdyż alternatywne do Lego Mindstorms roboty mobilne, można programować w języku bazującym na Scratchu.

Przedmiot:  Technologia chmury w edukacji 
W ramach tego przedmiotu uczestnicy, pozyskają praktyczną wiedzą pozwalającą na stosowanie darmowych narzędzi informatycznych umożliwiających pracę w chmurze, do wspomagania realizacji zajęć dydaktycznych oraz prowadzenia pracy grupowej. Przedmiot oparty jest na dwóch wiodących technologiach w tym zakresie: pakiecie Office 365, oraz pakiecie narzędzi Google. W trakcie zajęć uczestnicy będą korzystali zarówno z komputerów stacjonarnych, jak i urządzeń mobilnych.

Przedmiot: Robotyka w nauce programowania 
Słuchacze będą pracować w ramach warsztatów z platformami mobilnymi (innymi niż Lego, ale kosztowo porównywalnymi) służącymi do przemieszczania sprzętu: pomiarowego, audio-wideo itp. W ramach tego przedmiotu do programowania zostanie wykorzystany zarówno język obrazkowy Scratch jak i C++. W ramach zajęć słuchacze zapoznają się z alternatywnymi rozwiązaniami w stosunku do obecnych na rynku Lego Mindstorms, które cechują niższe koszty eksploatacji, a także  większe możliwości edukacyjne i rozwojowe.

Przedmiot: Roboty w edukacji z zakresu nauk o Ziemi 
Nauka programowania może być również realizowana w ramach przedmiotów pozornie niezwiązanych z informatyką. Przykładami takich przedmiotów są geografia, gdzie wykorzystać można kompasy elektroniczne, GPS czy urządzenia do pomiarów meteorologicznych, a także biologia w ramach której można prowadzić proste eksperymenty z wykorzystaniem aktywności elektrycznej ludzkiego umysłu czy pomiar podstawowych parametrów życiowych w sposób automatyczny. Słuchacze w ramach przedmiotu będą pracowali różnorodnym sprzętem, którego zastosowanie pozwoli na uatrakcyjnienie i ciekawsze przekazywanie treści na zajęciach z szeroko rozumianych przedmiotów przyrodniczych.

Przedmiot: Metodyka nauczania programowania

Praktyka przedmiotowa

Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia

  • Praca dyplomowa w formie projektu zajęć z zakresu programowania
  • Przeprowadzenie zajęć pokazowych
  • Praktyki

Ilość godzin

248 (w tym 60 godzin praktyk)

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 513 146 624 lub 52 33 44 477
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Kurzętnik
tel. 690 006 123
e-mail: nml@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Zgorzelec
tel. 609 528 727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki