Aktywizacja Społeczna i Zawodowa Osób Niepełnosprawnych

podyplomowe2 SEMESTRY

Cel studiów

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy na temat diagnozowania sytuacji psychospołecznej osoby niepełnosprawnej oraz stosowania nowoczesnych metod i narzędzi aktywizacji osób niepełnosprawnych w kontekście współpracy międzyinstytucjonalnej.

Adresaci

Studiów skierowane są do osób pracujących na rzecz i/lub z osobami niepełnosprawnymi, m.in. pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Warsztatów Terapii Zajęciowej, NGS-ów, pracowników przedsiębiorstw.

Korzyści dla słuchaczy

Absolwent zdobędzie aktualną wiedzę w zakresie przepisów prawnych krajowych i międzynarodowych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w szczególności regulujących zatrudnianie osób niepełnosprawnych, pozna sposoby ich aktywizacji oraz standardy pracy z osobą niepełnosprawną.

Ramowy program

 • Niepełnosprawność jako czynnik ryzyka społecznego
 • Zdrowie i choroba
 • Starość i niepełnosprawność
 • Ustawodawstwo polskie i międzynarodowe wobec osób niepełnosprawnych
 • Asertywność – warsztaty
 • Coaching w pracy z osobą niepełnosprawną – warsztaty
 • Elementy pedagogiki specjalnej
 • Śmierć i umieranie
 • Deontologia zawodowa
 • Diagnoza sytuacji osób z niepełnosprawnością
 • Profilaktyka i rehabilitacja społeczna
 • Praca socjalna z osoba niepełnosprawną i zależną
 • Praca socjalna z niepełnosprawnym dzieckiem
 • Komunikacja interpersonalna z osobami niepełnosprawnymi
 • Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych – warsztaty
 • Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • Społeczno-ekonomiczne konteksty niepełnosprawności
 • Prawa człowieka w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami
 • Niepełnosprawny na rynku pracy
 • Niepełnosprawny jako sprawca i ofiara przestępstwa
 • Trzeci sektor wobec niepełnosprawności
 • Rynek pracy i elastyczne formy zatrudnienia
 • Diagnoza umiejętności funkcyjnych
 • Formy wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Aktywizacja i rehabilitacja społeczna i zawodowa

Forma zaliczenia

 • Test z wybranych zagadnień programowych
 • Praca podyplomowa

Ilość godzin

200

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 513 146 624 lub 52 33 44 477
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Kurzętnik
tel. 690 006 123
e-mail: nml@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Zgorzelec
tel. 609 528 727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki