Nowoczesne Technologie w Edukacji

podyplomowe3 SEMESTRY

Cel studiów

Szybko postępująca informatyzacja życia codziennego, wymagania reformy oświaty, a przede wszystkim postępująca cyfryzacja szkół (ruszający projekt „Cyfrowa Szkoła”) wymusi zmiany w podejściu nauczycieli do nauczania. Ciekawe i interesujące przekazywanie wiedzy będzie musiało się opierać na najnowszych zdobyczach technologii. Oferowane studia przygotują nauczycieli na nowe wyzwania – przejście z „epoki kredy” do epoki cyfrowej szkoły. Nauczą praktycznego wykorzystania ogólnie dostępnych narzędzi informatycznych oraz sprzętu multimedialnego w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami. Podczas zajęć realizowanych w programie studiów przybliżymy sposoby wypracowane przez nauczycieli oraz metodyków w Polsce i za granicą. Ponadto słuchacze poznają zasady metodyki pracy przy użyciu nowoczesnych technologii informatycznych, co pozwoli na skuteczne przystosowanie się do zmian zachodzących w cyfrowym świecie. Zajęcia będą prowadzone w dwóch trybach: stacjonarnym – warsztatowym oraz zdalnym – e-learningowym. W celu maksymalnego wykorzystania czasu studiów wiedza teoretyczna będzie przekazywana głównie za pomocą platformy e-learningowej. Praca z wykładowcami w czasie zajęć skoncentrowana będzie na ćwiczeniu umiejętności i wykonywaniu zadań praktycznych.

Głównym celem studiów jest poprawa kompetencji oraz zaprezentowanie możliwości posługiwania się technologią informacyjną w nowoczesnej dydaktyce, na miarę XXI wieku. W programie studiów główny akcent położono na kształtowanie umiejętności efektywnego korzystania z nowoczesnych technologii w procesie przygotowania i prowadzania lekcji oraz realizacji innych zadań dydaktyczno-wychowawczych przez nauczycieli, rozwijanie kompetencji merytorycznych i metodycznych oraz przygotowanie do dynamicznych zmian w cyfrowym świecie.

Adresaci

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli przedmiotów ogólnych, wszystkich poziomów nauczania. Absolwenci powinni posiadać podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera oraz chcieć ją rozwinąć poprzez praktyczną naukę wykorzystania nowych technologii w edukacji.

Uzyskiwane uprawnienia

Absolwenci zdobędą umiejętności praktycznego wykorzystania oprogramowania informacyjno-komunikacyjnego w edukacji szkolnej. Zostaną przygotowani na sytuacje, jakie mogą im się przytrafić podczas pracy z uczniami z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Poznają metodologię pracy przy użyciu TIK w szkole.

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotu „Edukacja medialna".

Ramowy program

 • Szkolenie z obsługi platformy e-learningowej
 • Skuteczne wykorzystanie oprogramowania biurowego w pracy dydaktycznej w szkole
 • Bezpieczeństwo w Internecie
 • Prawo autorskie w Internecie
 • Metodyka nauczania z wykorzystaniem NTI
 • Wykorzystanie pracy „w chmurze” w edukacji
 • Wykorzystanie platformy zdalnego nauczania w edukacji
 • Zastosowanie tablicy interaktywnej w edukacji
 • Gromadzenie, selekcjonowanie i upowszechnianie informacji 
 • Kreatywne wykorzystywanie mediów audiowizualnych
 • Projektowanie i prowadzenie profesjonalnej prezentacji multimedialnej 
 • Wykorzystanie gier i symulacji w pracy dydaktycznej i wychowawczej 
 • Media społeczne w edukacji
 • Lekcja pokazowa z wykorzystaniem NTwE
 • Metodyka nauczania edukacji medialnej
 • Praktyka zawodowa

Forma zaliczenia

 • wykonywanie zadań samodzielnych w toku realizacji studiów podyplomowych
 • prezentacja wykonanej pracy podczas lekcji pokazowej z udziałem uczestników
 • praktyki

Ilość godzin

400 (zajęcia stacjonarne: 260 + zajęcia e-learningowe: 140)

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 513 146 624 lub 52 33 44 477
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Kurzętnik
tel. 690 006 123
e-mail: nml@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Zgorzelec
tel. 609 528 727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki