Wiedza o Kulturze

podyplomowe3 SEMESTRY

Cel studiów

Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z przedmiotu Wiedza o Kulturze w szkołach ponadgimnazjalnych, a także przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem studiów. Celem studiów jest również świadome posługiwanie się wiedzą teoretyczną z zakresu kultury zdobytej w ramach studiów.

Adresaci

Słuchaczami Podyplomowych Studiów "Wiedza o Kulturze" mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i licencjackich kierunków nauczycielskich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

Uzyskiwane uprawnienia

Słuchacz uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotu Wiedza o Kulturze w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Ramowy program

 • Historia kultury
 • Wiedza o sztuce
 • Wstęp do kulturoznawstwa
 • Historia filozofii
 • Semiotyka kultury
 • Historia literatury
 • Warsztaty artystyczne
 • Wiedza o muzyce
 • Antropologia kulturowa
 • Wiedza o filmie
 • Teatr i widowisko w kulturze
 • Komunikacja społeczna
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Teorie kultury
 • Animacja i upowszechnianie kultury
 • Krytyka artystka
 • Historia i kultura regionalna
 • Kultura ludowa
 • Kultura audiowizualna
 • Cywilizacja europejska XIX i XX wieku
 • Publicystyka kulturalna
 • Media relations i public relations
 • Metodyka nauczania wiedzy o kulturze
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka

Forma zaliczenia

 • test z wybranych zagadnień programowych
 • praca dyplomowa
 • praktyki

Ilość godzin

350

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 513 146 624 lub 52 33 44 477
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Kurzętnik
tel. 690 006 123
e-mail: nml@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Zgorzelec
tel. 609 528 727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki