Neurodydaktyka

podyplomowe2 SEMESTRY

Cel studiów

Główny cel studiów to poznanie najnowszych badań nad mózgiem oraz neurobiologicznych podstaw uczenia się, których zastosowanie w praktyce szkolnej umożliwia pełne wykorzystanie potencjału uczniów.

Bogaty program studiów umożliwi także każdemu Słuchaczowi poznanie
i doświadczenie podstaw neurometodyki. Ich stosowanie zapewnia ożywienie tradycyjnego nauczania oraz  motywuje uczniów do myślenia. Doświadczeni Praktycy podzielą się wiedzą z zakresu wykorzystania w terapii i edukacji kart metaforycznych, myślenia wizualnego, technik pracy opartych o nauczanie polisensoryczne i teorię inteligencji wielorakich, a także najnowszych rozwiązań z zakresu neurotechnologii.

Osobny moduł umożliwi Słuchaczom zdobycie umiejętności stosowania w rozwoju własnym
i ucznia wybranych narzędzi  terapii poznawczo-behawioralnej, coachingu i tutoringu.

Adresaci

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, posiadających kwalifikacje pedagogiczne w szczególności: pedagogów i psychologów, nauczycieli różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo wychowawczych i resocjalizacyjnych, wychowawców świetlic, pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznych, terapeutów, pracowników warsztatów terapii zajęciowej, pracowników domów kultury, animatorów kultury, pracowników socjalnych, a także osób poszukujących nowych możliwości rozwoju osobistego.

Korzyści dla słuchaczy

  • uzyskanie Certyfikatu uczestnictwa w Systemie Treningowym Structogram® 1 – „Klucz do poznania samego siebie” będący podstawą do wykorzystania własnego potencjału w rozwoju,
  • materiały dydaktyczne (w tym narzędzia samopomocy) w cenie,
  • patronat projektu autoterapia.eu – pierwszej w Polsce autoterapii REBT on-line.

Ramowy program

Neuropedagogika (m.in. wprowadzenie do neuronauki, psychologia poznawcza, psychologia różnic indywidualnych, dysfunkcje układu nerwowego).
Neurometodyka (m.in. poznanie potencjału ucznia, techniki twórczego prowadzenia lekcji, neurotechnologia w diagnozie i terapii dziecka).
Wspieranie rozwoju ucznia i nauczyciela w praktyce szkolnej (m.in. elementy coachingu i tutoringu, Racjonalna Terapia Zachowania, autoterapia, efektywne techniki komunikowania się).

Forma zaliczenia

  • Przygotowanie projektu zastosowania nauczania przyjaznego mózgowi w wybranej szkole/klasie.

Ilość godzin

184

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 513 146 624 lub 52 33 44 477
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Kurzętnik
tel. 690 006 123
e-mail: nml@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Zgorzelec
tel. 609 528 727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki