Zarządzanie Jakością

podyplomowe2 SEMESTRY

Cel studiów

Wzbogacenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania organizacją i Systemów Zarządzania Jakością (SZJ). Przekazanie wiedzy i doświadczeń z zakresu opracowania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia SZJ, Systemów Zarządzania Środowiskiem, Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Szczególny nacisk jest położony na kształtowanie u słuchaczy umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości. Wszystko to stanowić będzie wkład w aktywny udział kadr w rozwój Systemów Zarządzania w przedsiębiorstwach, co przyczyni się do podniesienia konkurencyjności i rozwoju adaptacyjnego przedsiębiorstw na rynku krajowym i europejskim.

Adresaci

Studia skierowane są do osób które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, do liderów, osób odpowiedzialnych w firmie za zapewnienie jakości, pracowników produkcji, zaopatrzenia, dystrybucji, sprzedaży lub kontroli, a także do absolwentów studiów wyższych.
Adresaci studiów to: pełnomocnicy ds. systemów zarządzania, przedsiębiorcy, pracownicy lub kierownicy działów jakości, produkcji, zaopatrzenia, dystrybucji, sprzedaży lub kontroli, osoby odpowiedzialne za projektowanie, wdrażanie i nadzorowanie Systemów Zarządzania Jakością, Zintegrowanych Systemów Zarządzania lub zarządzania produkcją w firmach i instytucjach.

Korzyści dla słuchaczy

Uczestnicy studiów:

 • Zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego planowania,
 • prowadzenia i dokumentowania wyników auditu;
 • Nauczą się projektować, wdrażać i nadzorować systemy zarządzania jakością
 • (ISO 9001), systemy zarządzania środowiskowego (ISO 14001), systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;
 • Zapoznają się z najnowszą praktyką gospodarczą i wiedzą naukową dotyczącą systemowego i procesowego podejścia do zarządzania jakością i dodawania wartości dla klientów.
 • Zdobędą praktyczną wiedzę na temat narzędzi i technik poprawy efektywności, takich jak Lean Manufacturing, KAIZEN, 5 S, Analiza FMEA, VSM.
 • Zapoznają się z możliwościami statystycznego sterowania procesami i zarządzania projektami.
 • Zdobędą praktyczne umiejętności zarządzania ludźmi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, budowania relacji z pracownikami, klientami i dostawcami.
 • Będą doskonalić swoje umiejętności przywódcze, niezbędne w praktyce projektowania i wdrażania systemów zarządzania jakością w firmach i instytucjach.

Uzyskiwane uprawnienia

 Wszyscy słuchacze Studiów Podyplomowych z zakresu Zarządzania Jakością w ramach programu studiów przejdą szkolenie, po którym otrzymają Certyfikat Auditora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. Koszt certyfikatu został uwzględniony w opłacie czesnego.

Możliwość wzięcia udziału również w innych szkoleniach z zakresu Auditora Wewnętrznego organizowanych przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG - preferencyjne ceny.

Ramowy program

 • Zarządzanie jakością wg normy ISO 9001
 • Dokumentowanie systemu zarządzania jakością na podstawie wymagań normy ISO 9001 oraz wytycznych raportu technicznego ISO/TR 110013
 • Zarządzanie środowiskowe wg standardu ISO 14001 i jego dokumentowanie
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wg standardu ISO 45001
 • Przygotowanie do samodzielnego wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania – Warsztaty
 • Auditowanie systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 19011
 • Zarządzanie jakością i procesami w organizacji. Techniki i narzędzia zarządzania jakością.
 • Lean manufacturing i 5S – usprawnienie przepływu poprzez eliminację marnotrawstwa:
 • Podstawy koncepcji Lean Manufacturing;
 • Zasady zarządzania TOYOTY – TPS Toyota Production System;
 • KAIZEN – filozofia ciągłej poprawy; angażowanie w programach poprawy pracowników wszystkich szczebli organizacyjnych;
 • Pojęcie straty (muda) i ich rodzaje;
 • VSM (Value Stream Mapping) – mapowanie strumienia wartości, narzędzie analizy czynności w procesach nie dodającej wartości i eliminowanie siedmiu podstawowych strat;
 • 5 S – metoda projektowania i utrzymywania wysokich standardów organizacji stanowiska pracy;
 • Kanban – system zarządzania produkcją oparty na krótkim czasie przetwarzania, produkcji dopasowanej do liczby zamówień, ciągłej kontroli jakości w krytycznych miejscach procesu;
 • FMEA – metodologia skutecznego prowadzenia analizy przyczyn i skutków wad produktów lub procesów
 • Koszty jakości
 • Planowanie, przygotowanie, prowadzenie auditów wewnętrznych
 • Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001
 • Statystyczna kontrola procesu
 • Efektywna komunikacja w procesie auditowania - doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej. Asertywność w procesie komunikowania się, kierowanie rozmową, aktywne słuchanie, postępowanie w sytuacjach konfliktowych.
 • Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia

 • Testy z wybranych zagadnień programowych
 • Praca dyplomowa

Ilość godzin

198

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 513 146 624 lub 52 33 44 477
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Kurzętnik
tel. 690 006 123
e-mail: nml@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Zgorzelec
tel. 609 528 727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki