Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Elementami Logopedii

Cel studiów:
Uzyskanie kwalifikacji do profesjonalnego wykonywania zawodu nauczyciela na stanowisku nauczyciela przedszkola a także w oddziałach przedszkolnych przy szkole i różnego typu jednostkach opieki wychowawczej zajmujących się dzieckiem w wieku przedszkolnym oraz w klasach I – III w szkole podstawowej.
W ramach programu studiów uczestnicy zdobywają rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskują kwalifikacje, pozwalające skutecznie i efektywnie realizować działania pedagogiczne obejmującej wspomaganie rozwoju, wczesną edukację dzieci oraz rozpoznawanie możliwości rozwojowych dzieci i podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej. Uzyskają również specjalistyczne kwalifikacje - kompetencje praktyczne w zakresie warsztatu pracy dydaktyczno - wychowawczej: posługiwania się głosem, muzyką, ruchem, komunikowania się z dziećmi (wrażliwość emocjonalna), postaw kreatywnych, współpracy z rodzicami.
Uczestnictwo w zajęciach studiów podyplomowych Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Elementami Logopedii w WSG przygotowuje do współdziałania ze środowiskiem rodzinnym dziecka oraz projektowania i realizacji działań stymulujących jego rozwój.


Adresaci studiów:
Studia adresowane są do osób z przygotowaniem pedagogicznym oraz czynnych zawodowo nauczycieli, którym niezbędne jest posiadanie kwalifikacji do pracy w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych przy szkole, różnego typu jednostkach opieki wychowawczej zajmujących się dzieckiem w wieku przedszkolnym oraz w klasach I – III szkoły podstawowej.
 

Ramowy program studiów:
Podstawy edukacji przedszkolnej
Metodyka wychowania przedszkolnego
Podstawy edukacji wczesnoszkolnej
Metodyka wychowania wczesnoszkolnego
Dydaktyka kształcenia zintegrowanego
Funkcjonowanie placówek edukacyjnych w systemie oświaty
Psychologia dziecka w wieku przedszkolnymi wczesnoszkolnym
Poradnictwo rodzinne
Społeczne aspekty edukacji dziecka
Logopedia z elementami terapii zaburzeń mowy u dzieci przedszkolnych i w okresie wczesnoszkolnym
Edukacja matematyczna z metodyką
Edukacja polonistyczna z metodyką
Edukacja społeczno-przyrodnicza z metodyką
Edukacja plastyczna z metodyką
Edukacja muzyczna i ruch z metodyką
Edukacja fizyczna z metodyką
Emisja głosu
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Odżywianie dziecka w przedszkolu
Projektowanie, dokumentowanie i ewaluacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w przedszkolu i w szkole
Metoda projektów w pracy z małym dzieckiem
Specyfika pracy z małym dzieckiem w innych formach wychowania przedszkolnego
Współpraca z rodzicami
Seminarium dyplomowe
Praktyki


Forma zaliczenia:
• Praca dyplomowa
• Zaliczenie praktyk


Liczba godzin: 350 godzin zajęć dydaktycznych + 150 godzin praktyk


Czas trwania studiów: 3 semestry

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 513 146 624 lub 52 33 44 477
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Kurzętnik
tel. 690 006 123
e-mail: nml@byd.pl

Łódź
tel. 42 689 72 10
email: sekretariat@wssm.edu.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Włocławek
tel. 54 232 37 07 lub 882 110 751
e-mail: ezj@noedujetter.pl

Zgorzelec
tel. 609 528 727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2017 Wyższa Szkoła Gospodarki