Studies in London

Studia podyplomowe prowadzone w Londynie:

Opłata za naukę składa się z:

  • bezzwrotnej opłaty wpisowego: 10 £
  • czesnego zgodnie z  CENNIKIEM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSG

* Wpisowe podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku nieuruchomienia studiów.

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy druk do pobrania
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 zdjęcie legitymacyjne
  • kserokopia dowodu osobistego
  • dowód uiszczenia opłaty wpisowej na rachunek Uczelni

Informacje o rekrutacji na studia podyplomowe w Londynie:

e-mail: londyn@byd.pl
tel. 07 432 400 142

 

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 52 567 00 13
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Kurzętnik
tel. 690 006 123
e-mail: nml@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Zgorzelec
tel. 609 528 727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2020 Wyższa Szkoła Gospodarki