Trener Biznesu

TRENER - COACH - MENADŻER

Skuteczność i świadomość oddziaływań jest niezbędna w prowadzeniu efektywnych i inspirujących działań biznesowych i szkoleń rozwojowych.

Prezentujemy studia podyplomowe przygotowujące do pracy w organizacji. To oferta uczenia się w oparciu o doświadczenie praktyków i własne. Specyfika studiów polega na uczeniu poprzez praktykę. Proponujemy przejść przez cykl studiów, jako firma. Tym sposobem stworzymy możliwość doświadczenia procesów przebiegających w zarządzaniu i nauczenia się procesu tworzenia firmy, diagnozy problemów, wsparcia rozwojowego, rozwiązywania sytuacji trudnych, poznania sprawdzonych narzędzi zarządzania i tworzenia organizacji uczącej się.

Cel studiów:

 • dostarczenie podstawowej wiedzy na temat zarządzania,
 • nabycie umiejętności przeprowadzania diagnozy firmy,
 • przygotowanie do wpierania organizacji w rozwoju,
 • pokazanie sposobów efektywnej pracy z zespołem pracowniczym,
 • rozwijanie kompetencji trenerskich w pracy warsztatowej na bazie procesu grupowego,
 • rozwijanie umiejętności pracy systemowej,
 • poszerzanie umiejętności atrakcyjnego i efektywnego korzystania z metod aktywizujących w pracy zespołowej,
 • poznanie pracy na zasobach własnych i uczestników szkoleń,
 • rozwijanie kompetencji coachingowych  umożliwiających wspieranie organizacji i ludzi na drodze ich kariery zawodowej.

Studia ułatwiają certyfikację zawodową (certyfikat trenera warsztatu i umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania – Matrik) , bo uczą: 

 • przygotowania koncepcji (scenariusza) i przeprowadzenia dwudniowego ( co najmniej 16 godzin) warsztatu umiejętności psychospołecznych ( komunikacja, negocjacje, asertywność itp.),
 • rozumienia i kontrolowania procesu grupowego,
 • diagnozy potrzeb i przewidywanych efektów społecznych dla środowisk (organizacji, instytucji), na rzecz których prowadzony jest warsztat.
 • Studia spełniają wymagania certyfikacyjne w/w stowarzyszeń w zakresie form (treningi, warsztaty, wykłady), tematyki i   ilości godzin.

Adresaci studiów:
To  propozycja kompleksowej edukacji dla trenerów biznesu, pracowników pełniących funkcje trenerskie lub osób pragnących rozpocząć pracę trenera biznesu w sposób świadomy i odpowiedzialny, a także dla specjalistów i menedżerów zarządzających szkoleniami oraz rozwojem pracowników w organizacjach biznesowych

Zapraszamy trenerów, którzy mają doświadczenie w pracy z grupami lub/i w zarządzaniu. Oferta kierowana jest do osób, które potrafią pracować metodami aktywizującymi, mają podstawową wiedzę z zakresu komunikacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów.

Korzyści dla absolwenta:
Po zakończeniu studiów Trener Biznesu student będzie:

 • wiedział jak działa firma, jakie są etapy rozwoju, co wspiera jej rozwój, a co go ogranicza,
 • wiedział jak wspierać firmę programowo- tworzyć jej misję- wizję- cele,
 • znał podstawy zarządzania zasobami firmy,
 • potrafił wykorzystywać metody zarządzania przez cele,
 • potrafił przeprowadzić diagnozę i zaplanować działania rozwojowe organizacji,
 • umiał przygotować warsztaty rozwojowe dla pracowników,

Studia przygotowują do prowadzenia warsztatów rozwojowych dla firm.

Ramowy program studiów:
1. Trening umiejętności komunikacyjnych i pracy zespołowej
- moje mocne strony w kontakcie i komunikacji
- asertywne rozwiązywanie sytuacji trudnych
- autodiagnoza stylu komunikacji
- autodiagnoza funkcjonowania w grupie
2. Warsztat trenerski
- praca z grupą szkoleniową
- metody aktywizujące w pracy szkoleniowej
- tworzenie scenariuszy szkoleń i warsztatów
- tworzenie materiałów i prezentacji
- autoprezentacja trenera
3. Firma- jak budować, jak się rozwijać, jak zarządzać
- budowanie firmy
- fazy rozwoju firmy
- sesja strategiczna
- zarządzanie Przez Cele
- budowanie struktury firmy i adekwatnych zadań na stanowiskach
- specyfika firm rodzinnych
- budowanie propozycji szkoleniowej
- ABC Zarządzania
4. Komunikacja w firmie
- mapa komunikacji w firmie na bazie struktury
- Analiza Transakcyjna w efektywnej komunikacji
- techniki komunikacji w firmie
- style myślenia
- narzędzia zarządzania- delegowanie zadań, informacja zwrotna, rozliczanie zadań
- budowanie propozycji szkoleniowej
- Systemy komunikacji w firmie
- Systemy zarządzania
5. Zarządzanie zespołem pracowniczym
- budowanie efektywnego zespołu pracowniczego
- rola kontraktu w zarządzaniu
- skuteczny lider
- kompetencje i funkcje lidera
- Style zarządzania wg teorii Blancharda
- budowanie propozycji szkoleniowej
- Kompetencje pracownicze a stanowiska na podstawie teorii Belblina
6. Wprowadzanie zmian w firmie
- diagnoza rozwojowa firmy w oparciu o fazy rozwoju firmy A. Kisila
- obszary problemów w firmie
- zmiana w aspekcie psychologicznym i firmowym
- metody wprowadzania zmian
- budowanie propozycji szkoleniowej
7. Sytuacje trudne/sytuacje kryzysowe i konflikty/ w firmie i sposoby ich rozwiązywania
- Różne sposoby podejmowania decyzji
- zarządzanie kryzysowe
- rozwiązywanie konfliktów
- budowanie propozycji szkoleniowej
- Zarządzanie kryzysowe- przegląd koncepcji
8. Organizacja ucząca
- Przepływy wiedzy w firmie
- Planowanie rozwoju pracowników- rozmowy rozwojowe
- Mentoring pracowniczy
- Motywowanie pracowników
- Efektywne motywowanie pracowników do rozwoju wg Herzberga
9. Praktyka coachingu kariery
- Modele procesów coachingowych.
- Sesja coachingowa z użyciem narzędzi coacha.
- Praca z oporem w coachingu
- Coaching w zespole pracowniczym.
- Coaching kariery –postawa coacha i tradycyjne doradztwo, mentoring
- Modele procesów coachingowych.
10. Warsztat zadaniowy. Projektowanie szkoleń
- Przeprowadzenie diagnozy potrzeb rozwojowych firmy
- Tworzenie diagnozy i raportu
- Budowanie programu rozwojowego
- Tworzenie scenariusza zajęć warsztatowych
11. Warsztat superwizyjny
- Symulacje prowadzenia zajęć warsztatowych
- Informacja zwrotna o postępie rozwoju kompetencji trenerskich

Forma zaliczenia:

1. Uczestnictwo w zajęciach na zasadach Uczelni.

2. Obowiązkowe są warsztaty:

-Trening umiejętności komunikacyjnych i pracy zespołowej ( trwają 3 dni: piątek- sobota- niedziela)

- Trening superwizyjny(( trwają 3 dni: piątek- sobota- niedziela)

3. Pozytywne napisanie 3 testów sprawdzających wiedzę

4. Prowadzenie modułu szkolenia pod superwizją

5. Napisanie pracy podyplomowej ( scenariusz warsztatów rozwojowych)

Liczba godzin: 240h

Czas trwania: 2 semestry

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 513 146 624 lub 52 33 44 477
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Kurzętnik
tel. 690 006 123
e-mail: nml@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Zgorzelec
tel. 609 528 727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki