Bezpieczeństwo Strategiczne i Operacyjne w Sektorze Paliwowym

podyplomowe2 SEMESTRY

Cel studiów

Celem studiów na tym kierunku jest przekazanie słuchaczom aktualnej i szczegółowej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem (safety i security) w procesach i systemach logistycznych zaangażowanych w łańcuchach logistycznych obsługujących sektory wydobywczy, przetwórczy oraz dystrybucyjny branży paliwowej. Realizując program studiów nasi wykładowcy i trenerzy przekażą niezbędną wiedzę teoretyczną, która zostanie poparta przykładami praktycznych rozwiązań stosowanych w układach mikro, makro oraz mezologistycznych branży paliwowej. Studenci, dzięki zastosowaniu innowacyjnej metody dydaktycznej otrzymują wiedzę z dwóch obszarów: bezpieczeństwo na poziomach strategicznym i operacyjnym oraz logistyka firm sektora paliwowego. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom studentów, część zajęć odbywać się będzie przy wykorzystaniu narzędzi do nauczania zdalnego (platforma ONTE Wyższej Szkoły Gospodarki) dzięki czemu studia przyjmują wygodną i elastyczną dla odbiorców formę b-learningu.

Adresaci

Studia kierowane są do specjalistów oraz kadry kierowniczej przedsiębiorstw produkcyjnych, wyspecjalizowanych operatorów logistycznych, przedsiębiorstw transportowych, firm dystrybucyjnych a także firm usługowych, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, poznać przepisy prawa oraz specyfikę realnych wymagań stawianych przed pracownikami pionów logistycznych w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa procesów realizowanych w sektorze paliwowym. Studia szczególnie polecane są absolwentom i studentom kierunków logistycznych oraz innych niż logistyczno-transportowe jako uzupełnienie wiedzy z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa wsparcia logistycznego procesów podstawowych.

Ramowy program

 • Zarządzanie operacyjne i strategiczne
 • Przepisy prawa
 • Współpraca z instytucjami nadzorującymi zapewnienie bezpieczeństwa w logistyce
 • Systemy i procesy logistyczne
 • Człowiek w środowisku pracy
 • Ocena ryzyka, wypadkoznawstwo i ratownictwo
 • Ochrona ppoż. i zagrożenia dla środowiska naturalnego
 • Bezpieczeństwo systemów przesyłowych i dystrybucyjnych
 • Zarządzanie zapewnieniem bezpieczeństwa obsługi logistycznej materiałów niebezpiecznych
 • Eksploatacja urządzeń wydobywczych
 • Rola infrastruktury i suprastruktury logistycznej w sektorze paliwowym
 • Bezpieczeństwo procesów wspierających (magazynowych, transportowych , manipulacyjnych)
 • Dobre praktyki w sektorze
 • Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia

 • test z wybranych obszarów programowych
 • praca podyplomowa

Ilość godzin

196

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 513 146 624 lub 52 33 44 477
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Kurzętnik
tel. 690 006 123
e-mail: nml@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Zgorzelec
tel. 609 528 727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki