Finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii

podyplomowe2 SEMESTRY

Cel studiów

Studia Podyplomowe mają na celu przygotowanie wykwalifikowanych pracowników/specjalistów dla urzędów, instytucji i jednostek gospodarczych, a także dla systemu edukacji, samorządów, organizacji społecznych, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla przedsiębiorstw energetycznych, w tym z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność inwestycyjną w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz przedsiębiorców gotowych podjąć działalność w zakresie OZE, a także osób pragnących pogłębić wiedzę na ten temat.

Korzyści dla słuchaczy

Absolwenci to pracownicy z szeroką znajomością ogólnej problematyki w aspektach prawnym, ekonomicznym, społecznym, technicznym i projektowym. Absolwenci rozumieją procesy oraz mechanizmy kształtujące postawy i działania ludzi w zakresie energetyki odnawialnych źródeł energii, a także problematykę z zakresu dywersyfikacji energetyki.

Absolwentów przygotowuje się w aspekcie możliwości aplikowania o środki pomocowe w unijnych źródłach finansowania wraz z uwzględnieniem dostępnych środków krajowych. W zakresie wymogów, co do programów operacyjnych oraz wymagań dotyczących dokumentacji (wniosków oraz załączników) składanych do wybranych programów operacyjnych. W zakresie prawidłowego wyboru programu lub działania w ramach funduszy unijnych. W zakresie ważniejszych regulacji niezbędnych do prawidłowego sporządzenia dokumentacji. W zakresie wybranych zagadnień związanych z rozliczeniem dofinansowań OZE. W zakresie różnorodności form i rodzajów OZE oraz prognoz i strategii energetyki w kraju i na Świecie.

Ramowy program

 • Uwarunkowania prawne odnawialnych źródeł energii
 • Ekonomika ochrony środowiska
 • Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • Studium wykonalności inwestycji
 • Źródła finansowania przedsięwzięć energetycznych
 • Fundusze krajowe i pomocowe w finansowaniu OZE
 • Inżynieria finansowa projektu energetycznego
 • Sporządzanie wniosków o dofinansowanie pożyczkowe
 • Sporządzanie wniosków o dofinansowanie kredytowe
 • Sporządzanie wniosków o dofinansowanie dotacyjne
 • Strategia i scenariusze rozwoju energetyki
 • Energetyka wiatrowa
 • Energetyka wodna i geotermalna
 • Pompy ciepła
 • Energetyka słoneczna
 • Energia z biomasy i z odpadów
 • Biopaliwa płynne
 • Zanieczyszczenia środowiska związane z energetyką

Forma zaliczenia

 • test z wybranych zagadnień problemowych
 • praca dyplomowych

Ilość godzin

182

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 513 146 624 lub 52 33 44 477
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Kurzętnik
tel. 690 006 123
e-mail: nml@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Zgorzelec
tel. 609 528 727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki