Fotografia Artystyczna i Użytkowa

podyplomowe2 SEMESTRY

Cel studiów

„Fotografia to dziedzina kultury pełna dynamizmu i zmienności. Powodem jest rozwój technik obrazowania zdjęć i podniesienie jakości funkcjonowania fotografii w innych mediach. Jednocześnie wzrasta zainteresowanie naszą historią rodzinną w skali regionu i kraju. Fotografia to skarbnica wiedzy o minionych czasach w aspekcie historycznym, dokumentalnym oraz socjologicznym. Umiejętność fotografowania i analiza obrazu jest konieczna w wielu obszarach kultury i nauki. Fotografia jest wykorzystywana w mediach, w wydawnictwach, w agencjach prasowych i reklamowych, w portalach internetowych. Tam widzimy naszych absolwentów. Będziemy ich przygotowywać do konkretnych potrzeb rynku reklamowego, wydawniczego, wystawienniczego. Współczesne społeczeństwo komunikuje się za pomocą obrazów dlatego chcemy nakierować słuchaczy do właściwego odbioru wizualnych komunikatów, nauczyć kreować za pomocą obrazów fotograficznych. Z powodu spopularyzowania i zdemokratyzowania fotografii chcemy wprowadzić edukację w zakresie wykorzystywania medium fotograficznego na wysokim, adekwatnym do potrzeb współczesnego świata poziomie.”

Adresaci

Studia dają możliwość kontynuacji i rozwoju swoich zainteresowań, przygotowują do pracy w studiach reklamowych, wydawnictwach (foldery, albumy fotograficzne) czy działach redakcyjnych czasopism codziennych, tygodnikach, miesięcznikach.

Fotografia jest wykorzystywana w mediach, w wydawnictwach, w agencjach prasowych i reklamowych, w portalach internetowych. Tam widzimy naszych absolwentów. Będziemy ich przygotowywać do konkretnych potrzeb rynku reklamowego, wydawniczego, wystawienniczego. Współczesne społeczeństwo komunikuje się za pomocą obrazów dlatego chcemy nakierować słuchaczy do właściwego odbioru wizualnych komunikatów, nauczyć kreowania za pomocą obrazów fotograficznych. Lokalny samorząd i media potrzebują profesjonalnej dokumentacji kultury materialnej i duchowej. Z powodu spopularyzowania i zdemokratyzowania fotografii należy wprowadzić edukację wyższą w zakresie wykorzystywania medium fotograficznego. Kulturoznawca posługujący się sprawnie aparatem fotograficznym może wykorzystać to narzędzie do badań antropologicznych, socjologicznych, archeologicznych.

Korzyści dla słuchaczy

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy posiada Muzeum Fotografii, którego kilkuletnie doświadczenie jak i baza zapewniają, że przedmioty w ramach studiów podyplomowych będą realizowane nowocześnie, w sposób praktyczny, pozwalając na prowadzenie zadań artystycznych i badawczych. Muzeum prowadzi także działalność edukacyjną,  przeprowadzając kursy i szkolenia tematyczne (portret, makro, reportaż ) oraz lekcje muzealne, w których brało udział ponad 3000 uczniów szkół średnich i gimnazjów.

Owocna jest również współpraca z Centrum Kultury Medialnej przy WSG, w ramach którego funkcjonuje Ośrodek Badań nad Historią Fotografii Regionu Kujawsko – Pomorskiego im. Mariana Dziatkiewicza. Ośrodek wspólnie z Muzeum przeprowadził projekt „Fotoplastykon czyli początek wieku na Pomorzu i Kujawach na starej fotografii” oraz nowy  projekt realizowany również przy współpracy Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy „Słownik Fotografów Bydgoskich”.

Kadra

Studia podyplomowe realizowane w ramach Akademii Kreatywności WSG i Muzeum Fotografii Wyższej Szkoły Gospodarki.

Prowadzący zajęcia to osoby, które na co dzień uprawiają fotografię zawodowo, sprawdzeni teoretycy i praktycy, wywodzący się m.in. z bydgoskiego środowiska artystycznego, twórcy wykorzystujący fotograficzne medium do współczesnych projektów wizualizacyjnych i komunikacyjnych. Wśród wykładowców znajdują się członkowie prestiżowych organizacji fotograficznych z którymi współpracujemy: Związku Polskich Artystów Fotografików, Związku Polskich Fotografów Przyrody, Fotoklubu Rzeczypospolitej, Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy.

Ramowy program

Program składa się z czterech poziomów. Pierwszy – to teoretyczna analiza fotografii, historii fotografii, estetyki; drugi – to praktyczne ćwiczenia różnych tematów fotograficznych; trzeci – to samodzielny, aktywny udział w życiu artystycznym; czwarty – to realizacja pomysłu fotograficznego i realizowanie go wspólnie z promotorem w wybranej pracowni.

Kształcenie odbywać się będzie z wykorzystaniem nowoczesnej pracowni komputerowej, atelier, ciemni fotograficznej. Zajęcia ubogacą reprodukcje fotograficzne i filmy. Do dyspozycji będzie również  sprzęt fotograficzny Muzeum Fotografii WSG.

 • Podstawy warsztatu dziennikarskiego
 • Komunikowanie masowe i nowoczesne technologie w komunikacji
 • Podstawy fotografii
 • Organizacja produkcji projektu oraz zagadnienia z dziedziny praw autorskich
 • Praca zespołowa – nieświadome procesy grupowe
 • Warsztaty kreatywności
 • Historia sztuki
 • Psychologia odbioru
 • Historia fotografii światowej i polskiej
 • Teoria i estetyka fotografii
 • Pracownia technik obrazowania
 • Fotografia cyfrowa i grafika komputerowa, animacja, fotografia sztuki, dokumentacja zabytków, reprodukcja - malarstwa, metaloplastyki
 • Historia i kultura sztuki
 • Antropologia i socjologia obrazu
 • Fotografia kreacyjna i inscenizowana, reklama i multimedia

Forma zaliczenia

Obrona autorskiego projektu fotograficznego

Ilość godzin

210

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 513 146 624 lub 52 33 44 477
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Kurzętnik
tel. 690 006 123
e-mail: nml@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Zgorzelec
tel. 609 528 727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki