Rachunkowość Budżetowa

Cel studiów:
Poszerzenie i pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz płac, podatków i kontroli wewnętrznej w państwowych i samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych.

Adresaci studiów:
Studium adresowane jest do osób pełniących funkcje głównych księgowych, skarbników i pracowników działów finansowo - księgowych sektora finansów publicznych oraz osób zamierzających podjąć pracę w tych służbach. Ponadto do udziału w Studium zapraszamy osoby przygotowujące się do pełnienia obowiązków audytora wewnętrznego, stosownie do ustawy o finansach publicznych.

Ramowy program studiów:

Formy organizacyjne i zasady gospodarki finansowej jednostek finansów publicznych
Gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych
Sprawozdawczość budżetowa i inwentaryzacja
Wycena majątku publicznego
Organizacja rachunkowości budżetowej
Ewidencja składników majątkowych, ewidencja funduszy
Ustalanie i rozliczanie wyniku finansowego
Kontrola wewnętrzna i audyt
Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych
Rachunkowość zarządcza i analiza finansowa
Systemy informatyczne rachunkowości budżetowej

Forma zaliczenia:

Test z wybranych zagadnień programowych
Praca dyplomowa

Liczba godzin: 200

Czas trwania studiów: 2 semestry

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 513 146 624 lub 52 33 44 477
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Kurzętnik
tel. 690 006 123
e-mail: nml@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Zgorzelec
tel. 609 528 727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki