Coaching w Edukacji

Cel studiów:
Studia mają za zadanie przygotować absolwentów kierunku do wykorzystywania narzędzi coachingowych w pracy edukacyjnej i wychowawczej. Uczestnicy nauczą się stosowania coachingu zarówno w pracy indywidualnej, jak i grupowej, a także w celu zwiększenia efektywności uczenia się.


Adresaci studiów:
- nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół,
- osoby zajmujące się wpieraniem rozwoju zawodowego nauczycieli (doradcy zawodowi, konsultanci itp.),
- pracownicy administracji publicznej w zakresie oświaty,
- osoby zainteresowane coachingiem w edukacji.


Korzyści dla słuchaczy:
- wzmocnienie efektywności osobistej lub zespołu,
- zdobycie umiejętności budowania relacji z uczniem i rodzicami,
- wzrost skuteczności w realizacji działań edukacyjnych i wychowawczych,
- rozwinięcie umiejętności rozwiązywania problemów w szkole,
- poznanie narzędzi coachingowych,
- zwiększenie motywacji i poczucia własnej wartości,
- pokonywanie ograniczeń,
- wzrost satysfakcji i zadowolenia z życia,
- wzbogacenie własnego warsztatu pracy pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, dyrektora.
Możliwość przeprowadzenia własnej analizy biostrukturalnej za pomocą STRUCTOGRAMU 1®


Ramowy program studiów:
1. Wprowadzenie do coachingu
2. Podstawy komunikacji interpersonalnej
3. Warsztat coacha: narzędzia coachingowe, organizacja procesu coachingowego, rozmowa coachingowa, oprogramowanie klienta
4. Ćwiczenie umiejętności coachingowych pod superwizją oraz superwizja własnej pracy w roli coacha
5. Moduły do wyboru 1(jeden moduł jest obowiązkowy. Kolejne moduły są dodatkowo płatne)*:
Moduł I: rozwój osobisty:
- trening asertywności
- trening antystresowy
- racjonalna terapia zachowań
Moduł II: rozwój umiejętności liderskich
- trening myślenia strategicznego
- trening rozwiazywania sytuacji trudnych w organizacji
- wykorzystanie coachingu jako narzędzia kierowania organizacją
Moduł III: rozwój umiejętności trenerskich:
- analiza potrzeb szkoleniowych
- przygotowanie szkolenia i praca z grupą z wykorzystaniem coachingu
Moduł IV: współpraca w grupie:
- trening kreatywności
- podnoszenie efektywności działania organizacji
- budowanie pozytywnych relacji w grupie
6. Coachingowy model przywództwa – podnoszenie jakości pracy szkoły
7. Rozwój w edukacji z wykorzystaniem strategii coachingowych
8. Warsztat nauczyciela: nauczyciel jako coach
9. Warsztat – Klucz do poznania siebie

*(dodatkowe moduły z pkt.5- dodatkowo płatne).

Forma zaliczenia studiów:
Praca dyplomowa w formie scenariuszy


Czas trwania studiów: 2 semestry

Liczba godzin: 200 (wariant obowiązkowy)

Uczestnicy po konsultacji z Koordynatorem kierunku mogą wybrać moduł. Jednocześnie Uczelnia zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji w tej kwestii.
Uczestnicy oprócz świadectwa studiów podyplomowych otrzymają Certyfikat Structogram®

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 52 567 00 13
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Sieradz
tel. 43 822 10 12 lub 691 447 665
e-mail: studia@ckusieradz.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2020 Wyższa Szkoła Gospodarki