Doradztwo Zawodowe

Cel studiów:
Przygotowanie kadry do diagnozowania zapotrzebowania na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej poprzez:

  • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu wykształcenia;
  • wskazywanie dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym;
  • udzielanie indywidualnych porad;
  • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
  • organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych;
  • współpraca z instytucjami wspierającymi, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc młodzieży i rodzicom.

Adresaci studiów:
Osoby zainteresowane pracą na stanowisku:

  • doradcy zawodowego w różnego rodzaju instytucjach zajmujących się pracą z młodzieżą
  • doradcy zawodowego i personalnego w agencjach doradztwa i pośrednictwa pracy, doradców w studenckich biurach karier,
  • specjalisty w instytucjach rynku prac,
  • doradcy zawodowego, biznesowego przy projektach unijnych,

Osobom, które posiadają wyższe wykształcenie i 36 - miesięczny staż na stanowisku doradcy zawodowego I stopnia, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Doradztwo Zawodowe umożliwia ubieganie się o uzyskanie licencji zawodowej doradcy zawodowego II stopnia.
 

Ramowy program studiów:

Podstawy doradztwa zawodowego
Prawo pracy
Zawodoznawstwo
Doradztwo osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie
Metody i narzędzia pracy doradcy zawodowego
Planowanie karier
Kształcenie ustawiczne w Polsce
Kształcenie umiejętności komunikacyjnych doradcy zawodowego
Trening osobisty
Psychologiczne podstawy wyboru zawodu
Rynek pracy a wspieranie postaw przedsiębiorczości
Pośrednictwo pracy
Seminarium dyplomowe

Warunki zaliczenia:
Test z wybranych zagadnień programowych
Praca dyplomowa

Liczba godzin: 280

Czas trwania studiów: 2 semestry

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 52 567 00 13
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Kurzętnik
tel. 690 006 123
e-mail: nml@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Zgorzelec
tel. 609 528 727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2020 Wyższa Szkoła Gospodarki