Logistyka i Transport

Cel studiów:
Przygotowanie do wykonywania zawodu logistyka, spedytora lub transportowca jako wysoko wykwalifikowanego specjalisty, a w dalszej kolejności także managera w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, materialnymi i ludzkimi, szczególnie w przedsiębiorstwach międzynarodowego i krajowego transportu osób lub rzeczy oraz w centrach logistycznych.

Adresaci studiów:
Studia kierowane są w pierwszej kolejności do licznego grona osób pracujących lub współpracujących z przedsiębiorstwami transportowymi, spedycyjnymi lub logistycznymi funkcjonującymi na rynku krajowym, wewnątrzwspólnotowym lub międzynarodowym.
Drugą grupę słuchaczy studiów stanowić powinni absolwenci studiów zawodowych, szczególnie z zakresu transportu, szeroko obecnie oferowanych na różnych kierunkach wielu publicznych i prywatnych uczelni w Polsce.

Korzyści dla słuchaczy:
Wyposażenie w/w grona osób w nowoczesną wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania coraz bardziej integrującego się rynku transportowego, powinno zaowocować dalszym wzrostem profesjonalizmu oferowanych usług, a w konsekwencji wzmocnieniem polskiego transportu na arenie międzynarodowej. Pragmatyczne traktowanie wiedzy oferowanej słuchaczom niniejszych studiów stanowi unikalne w skali całego kraju podejście do kształcenia wysokiej klasy specjalistów. Możliwość wyboru dodatkowych zajęć specjalizacyjnych gwarantuje przygotowanie oraz wiedzę i umiejętności związanych szczegółowo z logistyką lub transportem.

Ramowy program studiów:

Dostęp do zawodu w transporcie drogowym
Zarządzanie firmą transportową i spedycją - podejście praktyczne
Harmonogramowanie czasu pracy kierowców
Obsługa ładunków skonteneryzowanych
Procedury celne i przewozowe
Przewozy specjalne, ADR, ATP i zwierząt
Bezpieczeństwo prawne i rynkowe firm transportu drogowego
Spedycja krajowa i międzynarodowa
Transport multimodalny
Mocowanie ładunków i przewozy pojazdami nienormatywnymi
Ubezpieczenia w transporcie
INCOTERMS 2010
Gospodarka magazynowa
Logistyka produkcji
Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
Negocjacje w logistyce
Planowanie w logistyce
Podstawy logistyki
Prognozowanie logistyczne
Systemy Zarządzania Jakością ISO 22000
Zarządzanie łańcuchami dostaw
Zarządzanie zapasami w popycie zależnym i niezależnym
INTRASTAT – działanie systemu w Unii Europejskiej – obowiązki podmiotów
Komunikacja interpersonalna
Metodyka pisania pracy dyplomowych
Podstawy prawa (cywilnego, handlowego, pracy)
Zarządzanie strategiczne i operacyjne
Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia:
Test z wybranych zagadnień programowych
Praca dyplomowa

Liczba godzin: 192/350

Czas trwania studiów: 2 semestry (lub 3 semestry dla nauczycieli)

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 513 146 624 lub 52 33 44 477
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Kurzętnik
tel. 690 006 123
e-mail: nml@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Zgorzelec
tel. 609 528 727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki