Witamy serdecznie

MBA – Szkoła Biznesu

                           więcej...                    

 

Neurodydaktyka

Cel studiów:
Główny cel studiów to poznanie najnowszych badań nad mózgiem oraz neurobiologicznych podstaw uczenia się, których zastosowanie w praktyce szkolnej umożliwia pełne wykorzystanie potencjału uczniów.

Bogaty program studiów umożliwi także każdemu Słuchaczowi poznanie
i doświadczenie podstaw neurometodyki
. Ich stosowanie zapewnia ożywienie tradycyjnego nauczania oraz  motywuje uczniów do myślenia. Doświadczeni Praktycy podzielą się wiedzą z zakresu wykorzystania w terapii i edukacji kart metaforycznych, myślenia wizualnego, technik pracy opartych o nauczanie polisensoryczne i teorię inteligencji wielorakich, a także najnowszych rozwiązań z zakresu neurotechnologii.

Osobny moduł umożliwi Słuchaczom zdobycie umiejętności stosowania w rozwoju własnym
i ucznia wybranych narzędzi  terapii poznawczo-behawioralnej, coachingu i tutoringu.

Adresaci studiów:
Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, posiadających kwalifikacje pedagogiczne w szczególności: pedagogów i psychologów, nauczycieli różnych typów szkół oraz placówek opiekuńczo wychowawczych i resocjalizacyjnych, wychowawców świetlic, pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznych, terapeutów, pracowników warsztatów terapii zajęciowej, pracowników domów kultury, animatorów kultury, pracowników socjalnych, a także osób poszukujących nowych możliwości rozwoju osobistego.  

Zagadnienia:

  • Neuropedagogika (m.in. wprowadzenie do neuronauki, psychologia poznawcza, psychologia różnic indywidualnych, dysfunkcje układu nerwowego).
  • Neurometodyka (m.in. poznanie potencjału ucznia, techniki twórczego prowadzenia lekcji, neurotechnologia w diagnozie i terapii dziecka).
  • Wspieranie rozwoju ucznia i nauczyciela w praktyce szkolnej (m.in. elementy coachingu i tutoringu, Racjonalna Terapia Zachowania, autoterapia, efektywne techniki komunikowania się).

Dodatkowe korzyści:
- uzyskanie Certyfikatu uczestnictwa w Systemie Treningowym Structogram® 1 – „Klucz do poznania samego siebie” będący podstawą do wykorzystania własnego potencjału w rozwoju,

- materiały dydaktyczne (w tym narzędzia samopomocy) w cenie,

- patronat projektu autoterapia.eu – pierwszej w Polsce autoterapii REBT on-line.

Forma zaliczenia:
Przygotowanie projektu zastosowania nauczania przyjaznego mózgowi w wybranej szkole/ klasie.

Liczba godzin: 180

Czas trwania: 2 semestry

 

CENNIK

PROGRAMY ZNIŻKOWE

FORMULARZ ON-LINE

Kliknij, aby przejść do strony
Roczna Bydgoska Akademia FotografiiAkademia Technologii UmysłowychMania WypoczywaniaWarsztaty SushiDesign - akademia kreatywnościkursy, szkoleniaKoloniePrzedszkolePTEE-marketingOchrona pacjentaAUTOCADAUTODESKklientBaf kursbaf master
Studia Podyplomowe Wyższa Szkoła Gospodarki