Witamy serdecznie

MBA – Szkoła Biznesu

                           więcej...                    

 

Neurodydaktyka z Tutoringiem

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy zorganizowała I KONGRES NEURODYDAKTYKI w dniach 13-14.10.2014.

Celem kongresu było zapoznanie uczestników z najnowszymi osiągnięciami neurodydaktyki i pomoc w przeniesieniu wniosków płynących z neuronauk na codzienną praktykę edukacyjną. Neurodydaktyka potrafi dzisiaj pomóc w wytyczaniu kierunku koniecznych zmian w systemach edukacji oraz w znalezieniu odpowiedzi na wiele pytań:

Czy dzisiejsze szkoły ułatwiają czy może utrudniają pracę mózgu ?
Dlaczego uczniowie w szkołach tracą motywacje do uczenia się?
Czy potencjał ucznia jest w szkole wykorzystany?
Czy szkoła pomaga uczniowi w stworzeniu pozytywnego obrazu samego siebie i zbudowaniu wiary we własne możliwości?

Odpowiedzi na te pytania mozna było otrzymać na I Kongresie Neurodydaktyki w dniach 13-14.10.2014 roku w gronie znakomitych prelegentów z dziedziny neurobiologii, neurodydaktyki, analizy stylu uczenia i tutoringu.

Szczegółowe informacji nt. kongresu: www.neurodydaktyka.byd.pl

 


Cel studiów :

Zdobycie wiedzy praktycznej i umiejętności pozwalających na zastosowanie neurodydaktyki w praktyce szkolnej, organizacji pozaszkolnych form nauki oraz w opiece nad dziećmi.

• Zapoznanie się z wynikami najnowszych badań nad mózgiem
• Poznanie neurobiologicznych podstaw uczenia się (co wspiera a co hamuje proces uczenia się)
• Zdobycie wiedzy na temat środowiska edukacyjnego, które wspiera proces uczenia się
• Stworzenie warunków umożliwiających pełne wykorzystania potencjału uczniów
• Podczas zajęć słuchacze zdobędą umiejętność stopniowego implementowania poznanej teorii do własnej praktyki dydaktycznej

 

Adresaci:
Nauczyciele wszystkich typów szkół chcący zdobyć informacje na temat przebiegu procesu uczenia się i poznać zasady planowanie zajęć w oparciu o zdobycze neuronauki.

 

Korzyści dla studentów:
a. Poznanie zasad neurometodyki – metodyki przyjaznej mózgowi i organizacji procesu edukacyjnego, które nie niszczy motywacji, z jaką uczniowie przychodzą do szkoły.
b. Nauka planowania lekcji i doboru materiału dydaktycznego w oparciu o wnioski płynące z badań nad mózgiem.
c. Czynny udział w zajęciach prowadzonych alternatywnie dla metody edukacji transmisyjnej bazującej na przekazywaniu wiedzy.
d. Nabycie umiejętności selekcji i doboru materiałów dydaktycznych ułatwiających zapamiętywanie.
e. Poznanie nowoczesnych narzędzi przydatnych do odpowiedniego przekazu materiału dydaktycznego.

 

Program studiów:
1. Podstawy Neuropedagogiki (PNP)
Zasady nauczania przyjazne mózgowi
Neurobiologiczne podstawy funkcjonowania pamięci
Neuroplastyczność
Mózg jako organ społeczny
Rozwój mózgu w pierwszych latach życia wnioski płynące z neuropsychologii
2. Neurometodyka (NM)
Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi
Wzbogacone środowisko edukacyjne
Uczenie się poprzez nauczanie (LdL)
Wpływ metod nauczania na efektywność uczenia się
Jak uczyć by nie niszczyć motywacji ucznia
Ocenianie przyjazne mózgowi
Interakcje a efektywność nauczania
Kreatywność i autonomia w szkole
Metody aktywne jako wiodący typ pracy
3. Tutoring (TT)
Trening kreatywności (TK)
Warsztaty umiejętności wychowawczych tutora (WUWT)
Metody coachningu w pracy pedagoga ni tutora (PPT)
Nauczyciel coachem (NC)
4. Technologie w nauczaniu hybrydowym (TNH)
Praca z platformami elearningowymi
Wykorzystanie materiałów z internetu do realizacji celów z podstawy programowej
Rozwijanie kompetencji medialnej uczniów i nauczycieli
5. Warsztaty Animacji Poklatkowej (WAP)
Wykorzystanie prostych technik filmowych w procesie edukacji
Atrakcyjna lekcja: edukacja środkami audiowizualnymi
6. Edukacja filmowa
Film w procesie kształcenia - edukacja środkami audiowizualnymi
Organizacja projektów filmowych w placówce kulturalnej
Scenariusz zajęć
Zwiększanie kompetencji filmoznawczych
Prawa autorskie w edukacji

Forma realizacji zajęć:
Zajęcia będą realizowane w nowoczesnej formule nauczania hybrydowego. Dzięki temu ilość zjazdów została zmniejszona do czterech sesji redukując uciążliwe dojazdy.
Ten tryb nauczania wymagać będzie od każdego uczestnika aktywnego przygotowania do każdej sesji zajęć stacjonarnych a w szczególności:
• przeczytania lektur i zapoznania się z filmami dydaktycznymi udostępnionymi w Internecie
• wykonywania zadań grupowych i samodzielnych, realizowanych online metodą projektu
• stopniowego implementowania poznanej teorii do własnej praktyki dydaktycznej
• dokumentowaniu tych działań w formie multimedialnej tzn. samodzielnego rejestrowania, edytowania i publikowania przeprowadzonych lekcji i tutoriali
 

Forma zaliczenia:
1. Realizacja projektów - 100% rozwiązanych zadań

Liczba godzin: 177

Czas trwania studiów: 2 semestry

 

CENNIK

PROGRAMY ZNIŻKOWE

FORMULARZ ON-LINE

*) Formularz rekrutacyjny w wersji ON-LINE można składać jedynie na studia podyplomowe w Bydgoszczy i Ełku.

 

Kliknij, aby przejść do strony
Roczna Bydgoska Akademia FotografiiAkademia Technologii UmysłowychMania WypoczywaniaWarsztaty SushiDesign - akademia kreatywnościkursy, szkoleniaKoloniePrzedszkolePTEGaudeamusAkademia
Studia Podyplomowe Wyższa Szkoła Gospodarki