Witamy serdecznie

MBA – Szkoła Biznesu

                           więcej...                    

 

Zarządzanie Oświatą

  Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Centrum Nowoczesnej Edukacji Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Cel studiów:
Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania placówką oświatową, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z "filozofii" i zasad reformy oświatowej oraz regionalnej polityki edukacyjnej.

Uzyskiwane uprawnienia:
Słuchacz uzyskuje niezbędną wiedzę i kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach oświatowych.

Adresaci studiów:
Studium przeznaczone jest dla dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników oświatowej administracji samorządowej. Studia Zarządzania Oświatą przeznaczone są także dla osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.

Ramowy program studiów:
 • Komunikacja społeczna
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Prawo oświatowe
 • Finanse placówek oświatowych
 • Kontrola działalności finansowej
 •  Marketing usług oświatowych
 •  Zarządzanie jakością (diagnoza, rozwój, badanie, ocena stanu)
 •  Zarządzanie operacyjne i strategiczne
 •  Wspieranie rozwoju
 •  Stosowanie technik informatycznych w zarządzaniu jednostką edukacyjną
 •  Współpraca z czynnikami zewnętrznymi jednostki oświatowej
 •  Seminarium dyplomowe

 Forma zaliczenia:

 • Test z wybranych zagadnień programowych
 • Praca dyplomowa

Liczba godzin: 200

Czas trwania studiów:
2 semestry

CENNIK

PROGRAMY ZNIŻKOWE

FORMULARZ ON-LINE*

*) Formularz rekrutacyjny w wersji ON-LINE można składać jedynie na studia podyplomowe w Bydgoszczy, Ełku i Malborku.

Kliknij, aby przejść do strony
Roczna Bydgoska Akademia FotografiiAkademia Technologii UmysłowychMania WypoczywaniaWarsztaty SushiDesign - akademia kreatywnościkursy, szkoleniaKolonieZerowe wpisowePrzedszkolePTEGaudeamusAkademia
Studia Podyplomowe Wyższa Szkoła Gospodarki