Rekrutacja na bezpłatne studia podyplomowe dla kadry medycznej - ostatnia edycja

2018-04-24

Wyższa Szkoła Gospodarki informuje, że 14 maja 2018 r. rozpoczyna rekrutację na VI edycję bezpłatnych studiów podyplomowych „Zarządzanie Zasobami w Podmiotach Leczniczych” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia w ramach ogólnopolskiego projektu „Program rozwoju kadr w ochronie zdrowia kluczem do wzrostu jakości usług medycznych”.

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy informuje, że 14 maja 2018 r. rozpoczyna rekrutację na VI edycję bezpłatnych studiów podyplomowych „Zarządzanie Zasobami w Podmiotach Leczniczych” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia w ramach ogólnopolskiego projektu „Program rozwoju kadr w ochronie zdrowia kluczem do wzrostu jakości usług medycznych”.

I etap rekrutacji, w formie elektronicznej, zostanie przeprowadzony od 14 do 21 maja 2018 r.

Regulamin rekrutacji na studia podyplomowe

Formularz on-line udostępniony zostanie 14 maja 2018 r. o godz. 0:00 – zarejestruj się ON-LINE.

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przekazana indywidualnie każdemu kandydatowi drogą e-mailową wraz z kompletem dokumentów rekrutacyjnych  22 maja 2018 r. po godz. 16.00.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, będą zobowiązane do dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów do biura Studium Podyplomowego WSG w Bydgoszczy do 5 czerwca 2018 r.

O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń elektronicznych, spełnienie kryteriów uczestnictwa w projekcie oraz kryterium premiujące – zatrudnienie w podstawowej opiece zdrowotnej.

Uczestnikami projektu mogą być:

  • pracownicy pionów administracyjnych podmiotów leczniczych, np. rejestratorki/ rejestratorzy, księgowe, specjaliści ds. zamówień publicznych;
  • kadra zarządzająca podmiotami leczniczymi, np. dyrektorzy, managerowie ochrony zdrowia;
  • kadra medyczna posiadająca w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne, np. ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe

Co najmniej 30% uczestników projektu będą stanowiły osoby zatrudnione (bez względu na formę zatrudnienia) w podmiotach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną.

Ponadto uczestnicy projektu będą spełniali następujące warunki:

  • będą pracownikami podmiotów niezależnych od Wnioskodawcy,
  • będą odbywać kształcenie poza swoim miejscem pracy,
  • pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) nie będą stanowić więcej niż 20% uczestników jednej formy kształcenia w ramach projektu,
  • będą legitymowali się wyższym wykształceniem, którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:
Zajęcia będą odbywać się jeden/dwa raz/y w miesiącu w formie dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela).

Ilość zjazdów: 10
Czas trwania studiów: od czerwca 2018 r. do stycznia 2019 r.

MIEJSCE I PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA REALIZACJI ZAJĘĆ:

VI edycja – Wydział Techniczny WSG w Toruniu ul. Grunwaldzka 25B, zajęcia od 9 czerwca 2018 r.

TERMINY ZJAZDÓW W SEMESTRZE LETNIM 2018/2019:

I zjazd 9 - 10 czerwca 2018
II zjazd 23 - 24 czerwca 2018

powrót do listy aktualności
 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 513 146 624 lub 52 33 44 477
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Kurzętnik
tel. 690 006 123
e-mail: nml@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Zgorzelec
tel. 609 528 727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki