Trener Biznesu

podyplomowe2 SEMESTRY

Cel studiów

 • dostarczenie podstawowej wiedzy na temat zarządzania,
 • nabycie umiejętności przeprowadzania diagnozy firmy,
 • przygotowanie do wpierania organizacji w rozwoju,
 • pokazanie sposobów efektywnej pracy z zespołem pracowniczym,
 • rozwijanie kompetencji trenerskich w pracy warsztatowej na bazie procesu grupowego,
 • rozwijanie umiejętności pracy systemowej,
 • poszerzanie umiejętności atrakcyjnego i efektywnego korzystania z metod aktywizujących w pracy zespołowej,
 • poznanie pracy na zasobach własnych i uczestników szkoleń,
 • rozwijanie kompetencji coachingowych  umożliwiających wspieranie organizacji i ludzi na drodze ich kariery zawodowej.

Studia ułatwiają certyfikację zawodową (certyfikat trenera warsztatu i umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania – Matrik) , bo uczą: 

 • przygotowania koncepcji (scenariusza) i przeprowadzenia dwudniowego ( co najmniej 16 godzin) warsztatu umiejętności psychospołecznych ( komunikacja, negocjacje, asertywność itp.),
 • rozumienia i kontrolowania procesu grupowego,
 • diagnozy potrzeb i przewidywanych efektów społecznych dla środowisk (organizacji, instytucji), na rzecz których prowadzony jest warsztat.

Studia spełniają wymagania certyfikacyjne w/w stowarzyszeń w zakresie form (treningi, warsztaty, wykłady), tematyki i   ilości godzin.

Adresaci

To  propozycja kompleksowej edukacji dla trenerów biznesu, pracowników pełniących funkcje trenerskie lub osób pragnących rozpocząć pracę trenera biznesu w sposób świadomy i odpowiedzialny, a także dla specjalistów i menedżerów zarządzających szkoleniami oraz rozwojem pracowników w organizacjach biznesowych

Zapraszamy trenerów, którzy mają doświadczenie w pracy z grupami lub/i w zarządzaniu. Oferta kierowana jest do osób, które potrafią pracować metodami aktywizującymi, mają podstawową wiedzę z zakresu komunikacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów.

Korzyści dla słuchaczy

Po zakończeniu studiów Trener Biznesu student będzie:

 • wiedział jak działa firma, jakie są etapy rozwoju, co wspiera jej rozwój, a co go ogranicza,
 • wiedział jak wspierać firmę programowo- tworzyć jej misję- wizję- cele,
 • znał podstawy zarządzania zasobami firmy,
 • potrafił wykorzystywać metody zarządzania przez cele,
 • potrafił przeprowadzić diagnozę i zaplanować działania rozwojowe organizacji,
 • umiał przygotować warsztaty rozwojowe dla pracowników,

Studia przygotowują do prowadzenia warsztatów rozwojowych dla firm.

Kadra

Zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy ekspertów – praktyków, trenerów, samodzielnych pracowników naukowych - osoby specjalizujące się w poszczególnych fragmentach szkolenia.

Ramowy program

1. Trening umiejętności komunikacyjnych i pracy zespołowej

 • moje mocne strony w kontakcie i komunikacji
 • asertywne rozwiązywanie sytuacji trudnych
 • autodiagnoza stylu komunikacji
 • autodiagnoza funkcjonowania w grupie

2. Warsztat trenerski

 • praca z grupą szkoleniową
 • metody aktywizujące w pracy szkoleniowej
 • tworzenie scenariuszy szkoleń i warsztatów
 • tworzenie materiałów i prezentacji
 • autoprezentacja trenera

3. Firma - jak budować, jak się rozwijać, jak zarządzać

 • budowanie firmy
 • fazy rozwoju firmy
 • sesja strategiczna
 • zarządzanie Przez Cele
 • budowanie struktury firmy i adekwatnych zadań na stanowiskach
 • specyfika firm rodzinnych
 • budowanie propozycji szkoleniowej
 • ABC Zarządzania

4. Komunikacja w firmie

 • mapa komunikacji w firmie na bazie struktury
 • Analiza Transakcyjna w efektywnej komunikacji
 • techniki komunikacji w firmie
 • style myślenia
 • narzędzia zarządzania- delegowanie zadań, informacja zwrotna, rozliczanie zadań
 • budowanie propozycji szkoleniowej
 • systemy komunikacji w firmie
 • systemy zarządzania

5. Zarządzanie zespołem pracowniczym

 • budowanie efektywnego zespołu pracowniczego
 • rola kontraktu w zarządzaniu
 • skuteczny lider
 • kompetencje i funkcje lidera
 • style zarządzania wg teorii Blancharda
 • budowanie propozycji szkoleniowej
 • kompetencje pracownicze a stanowiska na podstawie teorii Belblina

6. Wprowadzanie zmian w firmie

 • diagnoza rozwojowa firmy w oparciu o fazy rozwoju firmy A. Kisila
 • obszary problemów w firmie
 • zmiana w aspekcie psychologicznym i firmowym
 • metody wprowadzania zmian
 • budowanie propozycji szkoleniowej

7. Sytuacje trudne/sytuacje kryzysowe i konflikty/ w firmie i sposoby ich rozwiązywania

 • różne sposoby podejmowania decyzji
 • zarządzanie kryzysowe
 • rozwiązywanie konfliktów
 • budowanie propozycji szkoleniowej
 • zarządzanie kryzysowe- przegląd koncepcji

8. Organizacja ucząca

 • przepływy wiedzy w firmie
 • planowanie rozwoju pracowników- rozmowy rozwojowe
 • mentoring pracowniczy
 • motywowanie pracowników
 • efektywne motywowanie pracowników do rozwoju wg Herzberga

9. Praktyka coachingu kariery

 • modele procesów coachingowych.
 • sesja coachingowa z użyciem narzędzi coacha.
 • praca z oporem w coachingu
 • coaching w zespole pracowniczym.
 • coaching kariery –postawa coacha i tradycyjne doradztwo, mentoring
 • modele procesów coachingowych.

10. Warsztat zadaniowy. Projektowanie szkoleń

 • przeprowadzenie diagnozy potrzeb rozwojowych firmy
 • tworzenie diagnozy i raportu
 • budowanie programu rozwojowego
 • tworzenie scenariusza zajęć warsztatowych

11. Warsztat superwizyjny

 • symulacje prowadzenia zajęć warsztatowych
 • informacja zwrotna o postępie rozwoju kompetencji trenerskich
 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 513 146 624 lub 52 33 44 477
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Kurzętnik
tel. 690 006 123
e-mail: nml@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Zgorzelec
tel. 609 528 727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki