Zarządzanie Projektami z Certyfikacją PRINCE2 Foundation

podyplomowe2 SEMESTRY

Cel studiów

Przekazanie kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami.

Adresaci

 • Kierowników projektów, kierowniczych zespołów projektowych oraz członków zespołów projektowych
 • Osób planujących zawodowo zająć się zarządzaniem projektami
 • Pracowników biur projektów
 • Osób pełniących rolę sponsorów projektów czy też członków komitetów sterujących

Korzyści dla słuchaczy

 • Możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu PRINCE2® Foundation.
 • Uzyskanie kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami, tj. planowania, organizowania, delegowania, motywowania, negocjowania i kontrolowania.
 • Nabycie umiejętności stosowania różnorodnych technik zarządzania projektami.
 • Zdobycie praktycznych umiejętności budowania i efektywnego kierowania i zarządzania zespołem.
 • Zdobycie umiejętności stosowania narzędzi IT wspierających zarządzanie projektami.
 • Skorzystanie z doświadczeń ekspertów-praktyków prowadzących przedmioty oraz innych uczestników.

Co wyróżnia te studia spośród innych:

 • Potwierdzenie kompetencji uznanym międzynarodowym certyfikatem PRINCE2 na poziomie Foundation.
 • Kompleksowe podejście do kompetencji kierownika projektu: zarządczych (metodyki, warsztaty praktyczne), behawioralnych (kształtowanie kompetencji miękkich kierownika projektu), technicznych (praca z wybranymi narzędziami IT do zarządzania projektami).
 • Możliwość uczestnictwa w grze symulacyjnej z zarządzania projektami jako element programu studiów.
 • Kadra z bogatym doświadczeniem w zakresie projektów, programów, portfolio z profesjonalnym przygotowaniem trenerskim, coachingowym
 • W trakcie studiów słuchacze przygotowują jako obrona pracy dyplomowej zarys swojego przykładowego projektu, do wykorzystania w praktyce.

Kadra

Studia podyplomowe realizowane we współpracy z ProjektEvo

Ramowy program

 • Efektywne zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PRINCE2® - poziom Foundation część akredytowana wraz z egzaminem certyfikującym (moduł 3 dni - 24h szkoleniowe)
 • Planowanie i monitorowanie projektów - warsztat praktyczny (24h)
 • Zarządzanie ryzykiem i zmianą - warsztat praktyczny (16h)
 • Zarządzanie kosztami oraz jakością projektów - warsztat praktyczny (16h)
 • Zarządzanie komunikacją i interesariuszami w projekcie - warsztat praktyczny (16h)
 • Umiejętności menedżerskie kierowników projektów w tym: motywowanie, delegowanie i przywództwo, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów (24h)
 • Seminarium dyplomowe - omówienie przykładowych projektów (8h)
 • Gra symulacyjna z zarządzania projektami (8h)
 • Zarządzanie zespołem projektowym i kształtowanie postaw przywódczych u kierownika projektu (16h)
 • Narzędzia IT wspierające zarządzanie projektami – praktyczny warsztat z zastosowania wybranych narzędzi (16h)
 • Elastyczne zarządzanie projektami - podejście Agile (16h)
 • Przedstawienie przykładowego swojego projektu i obrona projektu (8h)

Forma zaliczenia

egzamin -  przedstawienie przykładowego swojego projektu i obrona projektu

Ilość godzin

192

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 513 146 624 lub 52 33 44 477
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Kurzętnik
tel. 690 006 123
e-mail: nml@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Zgorzelec
tel. 609 528 727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki