RYPIN

Studia podyplomowe prowadzone we współpracy z Zespołem Szkół nr 2 w Rypinie:

Akademia Mentora i Tutora
Akademia Trenerów
Aktywizacja Społeczna i Zawodowa Osób Niepełnosprawnych
Andragogika - Nowoczesne Formy Pracy z Uczniem Dorosłym
Audyt Energetyczny w Budownictwie oraz Sporządzanie Świadectwa Charakterystyki
Energetycznej Budynków

Biologia dla Nauczycieli
Chemia dla Nauczycieli
Choreoterapia - Pedagogika Tańca
Doradztwo Zawodowe
Dydaktyka Języka Polskiego jako Obcego - moduł I
Dydaktyka Języka Polskiego jako Obcego - moduł I + II
Edukacja dla Bezpieczeństwa
Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu
Edukacja i Rehabilitacja Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu
Ekonomia Społeczna
Etyka, Wiedza o Kulturze i Filozofia
Fizyka dla Nauczycieli
Fotografia Artystyczna i Użytkowa
Geografia i Ochrona Środowiska
Informatyka i Zajęcia Komputerowe
Integracja Sensoryczna
Język Angielski w Wychowaniu Przedszkolnym i Edukacji Wczesnoszkolnej
Logistyka i Transport
Logopedia 3 semestry
Logopedia 4 semestry
Matematyka dla Nauczycieli
Negocjacje i Mediacje
Neurodydaktyka
Nowoczesne Formy Doskonalenia Pracy Nauczyciela
Opieka nad dzieckiem do lat 3
Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Elementami Logopedii
Podstawy Przedsiębiorczości
Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami
Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne
Profilaktyka i Terapia Uzależnień
Programowanie dla I i II Etapu Edukacyjnego
Przygotowanie Pedagogiczne
Psychologia w Zarządzaniu i Biznesie
Psychopedagogika i Pomoc Rodzinie
Public Relations
Specjalista Zajęć Kreatywnych
Technika i Plastyka
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
Trener Biznesu
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Wczesną Interwencją
Wiedza o Kulturze
Wiedza o Społeczeństwie i Wychowanie do Życia w Rodzinie
Wpieranie Dzieci i Młodzieży Zdolnej i Utalentowanej
Wsparcie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Zachowania
Wycena Nieruchomości
Wychowanie do Życia w Rodzinie
Wychowanie Fizyczne i Gimnastyka Korekcyjna
Wzornictwo - Projektowanie Artystyczne i Użytkowe
Zarządzanie Instytucjami Wsparcia Seniorów
Zarządzanie Nieruchomościami
Zarządzanie Oświatą
Zarządzanie Projektami Rewitalizacji
Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Zintegrowane Systemy Zarządzania w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie
 

Informacji o rekrutacji na studia podyplomowe w Rypinie udziela:

Zespół Szkół nr 2 w Rypinie im. Unii Europejskiej
ul. Dworcowa 11
87-500 Rypin
tel/fax 54 280 3161 
e-mail: zs2rypin@wp.pl

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 513 146 624 lub 52 33 44 477
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Kurzętnik
tel. 690 006 123
e-mail: nml@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Zgorzelec
tel. 609 528 727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2018 Wyższa Szkoła Gospodarki