Fotografia Artystyczna i Użytkowa

Cel studiów:
„Fotografia to dziedzina kultury pełna dynamizmu i zmienności. Powodem jest rozwój technik obrazowania zdjęć i podniesienie jakości funkcjonowania fotografii w innych mediach. Jednocześnie wzrasta zainteresowanie naszą historią rodzinną w skali regionu i kraju. Fotografia to skarbnica wiedzy o minionych czasach w aspekcie historycznym, dokumentalnym oraz socjologicznym. Umiejętność fotografowania i analiza obrazu jest konieczna w wielu obszarach kultury i nauki. Fotografia jest wykorzystywana w mediach, w wydawnictwach, w agencjach prasowych i reklamowych, w portalach internetowych. Tam widzimy naszych absolwentów. Będziemy ich przygotowywać do konkretnych potrzeb rynku reklamowego, wydawniczego, wystawienniczego. Współczesne społeczeństwo komunikuje się za pomocą obrazów dlatego chcemy nakierować słuchaczy do właściwego odbioru wizualnych komunikatów, nauczyć kreować za pomocą obrazów fotograficznych. Z powodu spopularyzowania i zdemokratyzowania fotografii chcemy wprowadzić edukację w zakresie wykorzystywania medium fotograficznego na wysokim, adekwatnym do potrzeb współczesnego świata poziomie.”

 

Adresaci studiów:
Studia dają możliwość kontynuacji i rozwoju swoich zainteresowań, przygotowują do pracy w studiach reklamowych, wydawnictwach (foldery, albumy fotograficzne) czy działach redakcyjnych czasopism codziennych, tygodnikach, miesięcznikach.
Fotografia jest wykorzystywana w mediach, w wydawnictwach, w agencjach prasowych i reklamowych, w portalach internetowych. Tam widzimy naszych absolwentów. Będziemy ich przygotowywać do konkretnych potrzeb rynku reklamowego, wydawniczego, wystawienniczego. Współczesne społeczeństwo komunikuje się za pomocą obrazów dlatego chcemy nakierować słuchaczy do właściwego odbioru wizualnych komunikatów, nauczyć kreowania za pomocą obrazów fotograficznych. Lokalny samorząd i media potrzebują profesjonalnej dokumentacji kultury materialnej i duchowej. Z powodu spopularyzowania i zdemokratyzowania fotografii należy wprowadzić edukację wyższą w zakresie wykorzystywania medium fotograficznego. Kulturoznawca posługujący się sprawnie aparatem fotograficznym może wykorzystać to narzędzie do badań antropologicznych, socjologicznych, archeologicznych.


Kadra dydaktyczna:
Prowadzący zajęcia to osoby, które na co dzień uprawiają fotografię zawodowo, sprawdzeni teoretycy i praktycy, wywodzący się m.in. z bydgoskiego środowiska artystycznego, twórcy wykorzystujący fotograficzne medium do współczesnych projektów wizualizacyjnych i komunikacyjnych. Wśród wykładowców znajdują się członkowie prestiżowych organizacji fotograficznych z którymi współpracujemy: Związku Polskich Artystów Fotografików, Związku Polskich Fotografów Przyrody, Fotoklubu Rzeczypospolitej, Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy.

Program studiów:
Program składa się z czterech poziomów. Pierwszy – to teoretyczna analiza fotografii, historii fotografii, estetyki; drugi – to praktyczne ćwiczenia różnych tematów fotograficznych; trzeci – to samodzielny, aktywny udział w życiu artystycznym; czwarty – to realizacja pomysłu fotograficznego i realizowanie go wspólnie z promotorem w wybranej pracowni.
Kształcenie odbywać się będzie z wykorzystaniem nowoczesnej pracowni komputerowej, atelier, ciemni fotograficznej. Zajęcia ubogacą reprodukcje fotograficzne i filmy. Do dyspozycji będzie również  sprzęt fotograficzny Muzeum Fotografii WSG.

Ramowy program studiów:

Podstawy warsztatu dziennikarskiego
Komunikowanie masowe i nowoczesne technologie w komunikacji
Podstawy fotografii
Organizacjia produkcji projektu oraz zagadnienia z dziedziny praw autorskich
Praca zespołowa – nieświadome procesy grupowe
Warsztaty kreatywności
Historia sztuki
Psychologia odbioru
Historia fotografii światowej i polskiej
Teoria i estetyka fotografii
Pracownia technik obrazowania
Fotografia cyfrowa i grafika komputerowa, animacja, fotografia sztuki, dokumentacja zabytków, reprodukcja - malarstwa, metaloplastyki
Historia i kultura sztuki
Antropologia i socjologia obrazu
Fotografia kreacyjna i inscenizowana, reklama i multimedia

Forma zaliczenia:

Obrona autorskiego projektu fotograficznego

Liczba godzin: 210

Ilość semestrów: 2

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 513 146 624 lub 52 33 44 477
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Kurzętnik
tel. 690 006 123
e-mail: nml@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Zgorzelec
tel. 609 528 727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki