Negocjacje i Mediacje

Cel studiów:

Zapoznanie uczestników z wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu oraz negocjacji i mediacji. Nabycie umiejętności elastycznego stosowania strategii i taktyk negocjacyjnych i dopasowanie ich do różnych sytuacji zawodowych. Nabycie umiejętności przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne poszukiwanie rozwiązań. Rozwinięcie umiejętności perswazji i skutecznego przekonywania. Skuteczne zarządzanie emocjami własnymi i otoczenia, aby skutecznie osiągać cele negocjacyjne i mediacyjne. Przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia negocjacji lub mediacji w różnych kontekstach sytuacyjnych od prostych sytuacji handlowych, poprzez mediacje biznesowe, aż po złożony wymiar negocjacji międzynarodowych.

Adresaci:

Specjaliści z wyższym wykształceniem, którzy uzyskają nowe umiejętności i kwalifikacje, co przyczyni się do stabilizacji i zwiększenia ich pozycji zawodowej (np. menadżerowie, pracownicy sektora administracji państwowej i samorządowej, edukacji, opieki społecznej, sądownictwa) oraz studenci ostatniego roku studiów i absolwenci studiów wyższych (zwłaszcza kierunków: prawo, psychologia, pedagogika, resocjalizacja, socjologia).

Korzyści dla słuchaczy:

W trakcie zajęć uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności komunikacyjne ułatwiające współpracę oraz samodzielne rozwiązywanie konfliktów. Poznają także sposoby porozumiewania się, sztukę przekonywania do swoich racji oraz demaskowanie manipulacji. Wiedza z zakresu komunikacji oraz psychologii konfliktu pozwoli uczestnikom dobrze wykorzystać poznane w trakcie zajęć strategie i techniki negocjacyjne. Uczestnicy poznają własne postawy wobec różnic interesów oraz nauczą się jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych. Poznanie sztuki mediacji jako nowoczesnej i skutecznej metody rozwiązywania konfliktów pozwoli uczestnikom korzystać z twórczych i pokojowych metod poszukiwania porozumienia i dialogu.

Kadra:

Wykładowcami studiów są doświadczeni trenerzy i pracownicy naukowi z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz negocjacji i mediacji, posiadający wieloletnią praktykę w prowadzeniu negocjacji strategicznych oraz mediacji sądowych. Zajęcia na studiach prowadzone są w nowoczesnej i aktywnej formie ćwiczeń, treningów, symulacji oraz multimedialnych wykładów. Wykładowcy w praktyczny sposób przekażą wiedzę i umiejętności uczestnikom swoich kursów.

Ramowy program:

Program studiów został stworzony poprzez połączenie klasycznych i sprawdzonych w praktyce strategii negocjacji i mediacji z nowoczesną wiedzą taką jak neurolingwistyczne programowanie, nauki kognitywne oraz z elementami psychologii. Takie ułożenie materiału ma na celu nauczenie uczestników nie tylko prostego reagowania w sytuacjach konfliktowych, ale również zrozumienia dynamiki procesów negocjacji i mediacji.
Całość programu dla łatwiejszego przyswojenia tworzy trzy uzupełniające się części. Pierwsza obejmuje efektywne zarządzanie konfliktem, elementy psychologii i komunikacji krytycznej dla skutecznych negocjacji i mediacji, druga część wprowadza w obszar negocjacji w różnych sytuacjach i kontekstach, trzecia dotyczy mediacji jako skutecznej metody radzenia sobie z konfliktem.

Konflikty, ich geneza i rodzaje (istota konfliktu, podmioty i przedmiot konfliktu, jak powstają konflikty, rodzaje konfliktów, detektory konfliktu)
Zarządzanie konfliktem i ich rozwiązywanie (strategie reagowania na konflikt, etapy konfliktu, techniki zarządzania konfliktami)
Metody rozwiązywania sporów (rozmowa, negocjacje, facylitacja, mediacje, moderacja, arbitraż, litygacja)
Typologia (znaczenie typów komunikacyjnych, analiza i rozpoznawanie typów, specyficzna komunikacja, konflikty systemowe, komunikacja zrównoważona)
Metody perswazji i wywierania wpływu (główne strategie wywierania wpływu wg Roberta Cialdiniego, reguła wzajemności, reguła zaangażowania)
Budowanie relacji w negocjacjach (raport, dopasowanie i prowadzenie, poziomy raportu, raport na poziomie ciała, raport na poziomie głosu, raport na poziomie umysłu)
Style myślenia w negocjacjach (główne metaprogramy [MP] w negocjacjach, analiza i rozpoznawanie MP, wykorzystanie MP do prezentacji stanowiska wyjściowego, MP i zarządzanie)
Język w negocjacjach (metamodel języka, wykorzystanie pytań, język perswazji)
Poszukiwanie rozwiązań (burza mózgów, technika kwadratu wartości Helwiga, mapy myśli)
Elementy i składowe procesu negocjacji (relacje, zobowiązania, parametry: ZOPA, MOM, cena, alternatywy BATNA)
Efektywne strategie negocjacyjne (strategie, taktyki i style negocjacji, 25 najczęstszych taktyk negocjacyjnych, strategie negocjacyjne i zastosowanie taktyk)
Zasady negocjacji (10 złotych zasad negocjacji, negocjacje a kultura organizacji, strategie najlepszych negocjatorów)
Negocjacyjne pułapki (najczęstsze błędy, jak przygotować się do sukcesu, negocjacje jako gra)
Analiza transakcyjna w negocjacjach (stany ego w negocjacjach, komunikacja dorosły-dorosły, elastyczność komunikacyjna, obrona przed manipulacją pozycji)
Negocjacje grupowe (różnice i podobieństwa, zarządzanie przestrzenią i emocjami w negocjacjach grupowych)
Negocjacje handlowe (specyfika negocjacji handlowych, cele w negocjacjach handlowych, radzenie sobie z zastrzeżeniami klienta)
Negocjacje międzynarodowe (specyfika negocjacyjna różnych kultur, różnice jako przeszkoda i możliwości, przygotowanie do negocjacji międzynarodowych, prowadzenie negocjacji międzynarodowych)
Techniki radzenia sobie z manipulacją (komunikat ja, zdarta płyta, zasłona dymna, poszukiwanie krytyki)
Umiejętne i skuteczne przekonywanie (wiarygodność i kompetencja, inteligencja emocjonalna, siła perswazji)
Historia mediacji, geneza i rozwój ADR (mediacja na tle różnych kultur, mediacje w konfliktach międzynarodowych, narodziny ADR w amerykańskim wymiarze sprawiedliwości, rozwój ADR-ów w Unii Europejskiej, historia mediacji w Polsce)
Podstawy systemu prawa polskiego (podstawy prawoznawstwa, zarys prawa i postępowania cywilnego, zarys prawa i postępowania karnego, zarys prawa gospodarczego i administracyjnego, ustrój organów ochrony prawnej)
Podstawy prawne mediacji w Polsce (mediacje w sprawach cywilnych, mediacje w sprawach karnych, mediacje w sprawach nieletnich, mediacje w sporach zbiorowych, mediacje w sprawach administracyjnych, mediacje w sprawach podatkowych, mediacje w sprawach konsumenckich)
Nienaruszalne zasady mediacji; rodzaje mediacji (zasady mediacji, mediacja a postępowanie sądowe, mediacja umowna, mediacja sądowa)
Przebieg i etapy mediacji (proces planowania i przebiegu postępowania mediacyjnego, etapy procedury mediacyjnej)
Konstruowanie ugód mediacyjnych (elementy superwizji z prowadzonych spraw /sporów przez uczestników, symulacja mediacji cywilnej na podstawie akt sądowych, wymogi kodeksu postępowania cywilnego dotyczące ugód, praktyczne formułowanie ugód na podstawie akt sądowych)
Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora (rola i status mediatora, lista mediatorów stałych, europejski kodeks postępowania mediatora, standardy prowadzenia mediacji, postępowanie mediatorów w praktyce sądowej, międzynarodowe ośrodki i programy mediacyjne).

Forma zaliczenia:

Referaty
Ćwiczenia warsztatowe
Praca dyplomowa

Ilość godzin: 180

Ilość semestrów: 2

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 513 146 624 lub 52 33 44 477
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Kurzętnik
tel. 690 006 123
e-mail: nml@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Zgorzelec
tel. 609 528 727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki