RODO w Teorii i Praktyce

Cel studiów:
Studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych mają na celu dostarczenie słuchaczom wiedzy na temat Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. (Dz. U. UE L 119/1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz innych regulacji prawnych związanych z ochroną danych osobowych i informacji niejawnych w Polsce. Dzięki zajęciom warsztatowym słuchacze nabędą umiejętności praktycznego stosowania przepisów.

Adresaci:
Studia adresowane są do wszystkich osób, które przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Do pracowników wszystkich firmy, które gromadzą i przetwarzają dane dotyczące osób fizycznych, zarówno dużych korporacji, jak i firm ubezpieczeniowych, instytucji finansowych, urzędów miast i starostw.

Uprawnienia:
Zdobycie obszernej wiedzy na temat przepisów prawnych regulujących zasady ochrony danych osobowych oraz umiejętności praktycznych związanych z wdrażaniem RODO w danej organizacji niezbędnych do wykonywania funkcji Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Atuty:
Absolwent będzie przygotowany do prawidłowego zarządzania danymi osobowymi w organizacjach publicznych i prywatnych, które po wejściu do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. (Dz. U. UE L 119/1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE będą musiały posiadać wykwalifikowanych pracowników w tym zakresie. Posiądzie wiedzę z zakresu podstawowych regulacji prawnych regulujących zasady ochrony danych osobowych oraz umiejętności praktyczne umiejętności z zakresu zasad prawidłowego przetwarzania, zbierania, animizacji, przechowywania i przetwarzania danych osobowych, a także analizy ryzyka ich dotyczącego.

Ramowy program:
Podstawy prawne ochrony danych osobowych w regulacjach międzynarodowych, europejskich, krajowych oraz polityki bezpieczeństwa danych osobowych w tym na gruncie prawa konstytucyjnego, cywilnego, karnego i administracyjnego
Dyrektywa 46/95, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Regulacje zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.20018 r
Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzonych przez RODO od 25.05.2018r
Pojęcie danych osobowych i zbioru danych osobowych. Rodzaje danych podlegających ochronie, dane wrażliwe
Zasady udostępniania danych osobowych w świetle regulacji prawnych
System ochrony danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych, zasady ogólne
Zasady przetwarzania danych osobowych w tym danych szczegółowych ze szczególnym uwzględnieniem danych wrażliwych
Prawa osób, których dane są przetwarzane
Anonimizacja i pseudonimizacjadanych osobowych, profilowanie
Przechowywanie danych osobowych
Użytkownicy danych osobowych (administrator danych osobowych, podmiot przetwarzający dane osobowe, procesor, pod procesor)
Zbieranie danych osobowych, zgoda, brak zgody
Transfer danych osobowych do państw trzecich
Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
Warsztaty praktyczne z tworzenia rejestru czynności przetwarzania danych
Analiza ryzyka
Obowiązek informacyjny
Ocena skutków dla ochrony danych osobowych
Umowa powierzenia przetwarzania danych
Bezpieczeństwo danych osobowych
CyberprzestępczośćUprawnienia organów nadzorczych, skargi i sankcje
Zgłaszanie naruszeń przepisów RODO
Inspektor Ochrony Danych Osobowych -status, zadania, wybór, odpowiedzialność
Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym
WARSZTATY RODO -RODO na przykładach i wzorach –proces wdrażania RODO w organizacji

Forma zaliczenia:

egzamin końcowy w formie testu z wybranych zagadnień problemowych

Liczba godzin: 204

Czas trwania studiów: 2 semestry

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 52 567 00 13
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Kurzętnik
tel. 690 006 123
e-mail: nml@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Zgorzelec
tel. 609 528 727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2020 Wyższa Szkoła Gospodarki