Logistyka i Transport

podyplomowe2 SEMESTRY

Cel studiów

Przygotowanie do wykonywania zawodu logistyka, spedytora lub transportowca jako wysoko wykwalifikowanego specjalisty, a w dalszej kolejności także managera w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, materialnymi i ludzkimi, szczególnie w przedsiębiorstwach międzynarodowego i krajowego transportu osób lub rzeczy oraz w centrach logistycznych.

Adresaci

Studia kierowane są w pierwszej kolejności do licznego grona osób pracujących lub współpracujących z przedsiębiorstwami transportowymi, spedycyjnymi lub logistycznymi funkcjonującymi na rynku krajowym, wewnątrzwspólnotowym lub międzynarodowym.
Drugą grupę słuchaczy studiów stanowić powinni absolwenci studiów zawodowych, szczególnie z zakresu transportu, szeroko obecnie oferowanych na różnych kierunkach wielu publicznych i prywatnych uczelni w Polsce.

Korzyści dla słuchaczy

Wyposażenie w/w grona osób w nowoczesną wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania coraz bardziej integrującego się rynku transportowego, powinno zaowocować dalszym wzrostem profesjonalizmu oferowanych usług, a w konsekwencji wzmocnieniem polskiego transportu na arenie międzynarodowej. Pragmatyczne traktowanie wiedzy oferowanej słuchaczom niniejszych studiów stanowi unikalne w skali całego kraju podejście do kształcenia wysokiej klasy specjalistów. Możliwość wyboru dodatkowych zajęć specjalizacyjnych gwarantuje przygotowanie oraz wiedzę i umiejętności związanych szczegółowo z logistyką lub transportem.


 Oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych dzięki współpracy z Fundacją Akademia Transportu w Bydgoszczy istnieje możliwość zdobycia na preferencyjnych warunkach (200 zł zniżki) uznawanych w kraju i za granicą certyfikatów, a w szczególności:

 • Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego (CPC) w transporcie drogowym osób
 • Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego (CPC) w transporcie drogowym rzeczy

Ramowy program

 • Dostęp do zawodu w transporcie drogowym
 • Zarządzanie firmą transportową i spedycją - podejście praktyczne
 • Harmonogramowanie czasu pracy kierowców
 • Obsługa ładunków skonteneryzowanych
 • Procedury celne i przewozowe
 • Przewozy specjalne, ADR, ATP i zwierząt
 • Bezpieczeństwo prawne i rynkowe firm transportu drogowego
 • Spedycja krajowa i międzynarodowa
 • Transport multimodalny
 • Mocowanie ładunków i przewozy pojazdami nienormatywnymi
 • Ubezpieczenia w transporcie
 • INCOTERMS 2010
 • Gospodarka magazynowa
 • Logistyka produkcji
 • Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
 • Negocjacje w logistyce
 • Planowanie w logistyce
 • Podstawy logistyki
 • Prognozowanie logistyczne
 • Systemy Zarządzania Jakością ISO 22000
 • Zarządzanie łańcuchami dostaw
 • Zarządzanie zapasami w popycie zależnym i niezależnym
 • INTRASTAT – działanie systemu w Unii Europejskiej – obowiązki podmiotów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Metodyka pisania pracy dyplomowych
 • Podstawy prawa (cywilnego, handlowego, pracy)
 • Zarządzanie strategiczne i operacyjne
 • Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia

 • Test z wybranych zagadnień programowych
 • Praca dyplomowa

Ilość godzin

192

 

POLECAMY

Kontakt

Brodnica
tel. 56 493 20 32
e-mail: cedbrodnica@wp.pl

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 513 146 624 lub 52 33 44 477
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: wgt@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: podyplomowe.inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Kurzętnik
tel. 690 006 123
e-mail: nml@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27 lub 515 538 527
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Radom
tel. 510 814 811
e-mail: studiapodyplomowe@karuzela.org

Rypin
tel. 54 280 3161
e-mail: zs2rypin@wp.pl

Słupsk
tel. 60 80 79 532 lub 59 841 71 09
e-mail: technik@technik.slupsk.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

Zgorzelec
tel. 609 528 727
e-mail: zgorzelec@byd.pl

Żuromin
tel. 502 587 885
e-mail: kontakt@logoscentrum.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2018 Wyższa Szkoła Gospodarki